Fra sognebrevet - DECEMBER 2022– FEBRUAR 2023 - Sognepræsten skriver:

 

Kære menighed,

 

Julen er, ifølge en velkendt talemåde, hjerternes fest — eller sagt på en lidt anden måde, så er julen en tid hvor vi først og fremmest bliver mindet om hvor stor en kærlighed Gud har til os, og at den kærlighed som vi selv modtager også er én som vi skal forsøge at dele med andre mennesker.

Kærligheden kan ikke isoleres, og den bør heller ikke begrænses; snarere tværtimod er julen en påmindelse til os om, at vi som mennesker ikke bare lever for os selv, men at vi først og fremmest lever for Gud og for andre mennesker. Gud kom til os, fordi at han ønskede at være os nær, og særligt af denne grund minder julen os om, at vi også skal forsøge at være dem nær som måske mest af alt har det svært.

Måske kender vi nogen som kæmper med visse problemer i deres liv, eller at de blot har ondt i sjælen — vi tænker måske ikke altid over at selv et opmuntrende ord eller en kærlig hjælpende hånd kan være dét som gør forskellen for et andet menneske. Vi ser heller ikke altid frugten af vores gode gerninger, og måske er det heller ikke så dårlig en ting endda, fordi vi kunne jo risikere at det ville stige os til hovedet. ”Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør, for at din almisse kan gives i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.” (Matt 6,3-4).

Evangelisten Johannes siger, at ”Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed” (1 Joh 4,8). Kærligheden kender ingen grænser, hvis blot vi lader os lede af den i vores liv som troende mennesker. At udleve kærligheden kræver, at vi på intet tidspunktet tænker hvad vi selv får ud af at elske, fordi kærligheden kan kun eksistere hvis den gives til andre uden forbehold.

Selvom vi nu befinder os i den kolde og mørke vintertid, så er især juletiden som et lys der skinner i mørket — det er en tid hvor vi først og fremmest skal lade Kristi lys trænge ind i vores indre, og dérfra sørge for at det så kan blive til gavn for andre.

Det er min bøn, at vi alle hver især i den kommende juletid må kunne være en slags omvandrende lys der kan formå at skinne for andre i det mørke som til tider kan omslutte os mennesker. Vi har alle brug for lys, ikke bare fra Gud, men vi har om noget også brug for lyset fra andre mennesker.

Må Guds lys skinne igennem os alle sammen, så vi samtidig må blive til lyslevende eksempler på den store kærlighed Gud har til alle mennesker.

 

Med ønsket om en glædelig jul samt et velsignet 2023!

 

I Kristus,

Pastor Jan

 

 

 

 

 

Fra sognebrevet - SEPTEMBER – NOVEMBER 2022 - Sognepræsten skriver

 

Kære menighed,

Jeg håber, at I alle har haft en god og afslappet sommer, og at sommerferien har været en oplagt mulighed for at få afholdt en velfortjent ferie eller få ordnet nogle

af de ting man måske længe bare har gået og udskudt, og derfor ikke har fået gjort så meget ved tidligere.

”Tempus fugit” - Tiden flyver, og dét som bekendt ganske hurtigt. Derfor er den tid vi hver især har fået her på jorden én som jo ikke kommer igen. Det betyder også, at vi jo som mennesker samtidig skal forsøge at bruge tiden på den bedst mulige måde, og ikke mindst overveje om vi bruger tiden fornuftigt.

Selvom vi kan have mange forpligtelser i form af arbejde eller lignende, så er det også vigtigt at vi husker at tage os tiden til at tænke over hvor vi som individer er på vej hen, ikke mindst i forhold til vores tro og vores eget liv, såvel som hvordan vi i vores liv kan være til gavn for andre omkring os. Som mennesker lever vi ikke kun for os selv, men vi lever også for andre omkring os. De relationer vi har til andre mennesker er med til at forstærke den dybere mening med livet her på jorden.

Selv jeg er som præst også nødt til bare en gang i mellem at stoppe op, og forsøge at tænke lidt over hvad jeg egentlig bruger mit liv og ikke mindst min tid på. Samtidig skal jeg også overveje hvordan jeg evt. kan gøre tingene på en bedre måde, til gavn for alle dem som Gud har sat mig til at tjene som præst.

Jeg nyder livet som præst, også selvom det til tider kræver at man skal forsøge at holde mange bolde i luften. Men jeg prøver dog stadig at huske på, at selvom det til tider kan føles som om at der er meget at lave, så er det alt sammen i sidste ende til gavn for andre mennesker—det er nok også dét som er med til at give mig lidt mere energi og gå-på-mod hver eneste dag når jeg står op.

Som præst indser man også hurtigt, at selvom der er meget at se til så skal man huske på, at man ikke gør alt dette ene og alene—jeg føler mig utroligt priviligeret over at få lov til at være præst for en menighed hvor troen betyder så meget for så mange personer, og hvor der samtidig er en stor vilje, og en stor lyst til at bidrage til at menigheden kan blive et langt stærkere vidnesbyrd om den kærlighed vi har til Gud og til vores næste, hvilket selvsagt bør gennemsyre vores liv på alle måder.

Så hermed et STORT TAK til alle jer der er en del af menigheden i Hillerød & omegn.

Tak for alt hvad I hver især bidrager med, både i praksis såvel som åndeligt. Alt sammen er det jo med til at sikre menighedens fortsatte eksistens, for hvor to eller tre er samlet i Jesu navn, dér er Han som bekendt til stede i midten af vores menighed.

 

I Kristus,

Pastor Jan

 

 

 

Kære Sankt Vilhelms Menighed.

For første gang skriver jeg på vores hjemmeside, for at opdatere de nye regler angående Coronaens indflydelse på vores kirkeliv. Jeg har i længere tid skrevet på Facebook, som nogen af jer sikkert benytter.

 

Som de fleste af jer sikkert har set, så indføres der på ny restriktioner over en bred kam, og i denne omgang vil det også få betydning for kirkerne og dermed vores messer. Fra og med i morgen, søndag den 19. december kl. 8, vil følgende regler, indtil videre, være gældende for Skt. Vilhelms kirke:

 

I forb. med besøg i kirken:

- Mundbind skal anvendes, men kan dog tages af når man sidder ned. Gælder dog ikke for de, der udfører en tjeneste i forbindelse med selve liturgien/messen.

- Der indføres arealkrav som betyder, at vi maks kan samles 60 personer til messen.

- Grundet kirkens størrelse, vil der ikke være krav om at vise Coronapas.

 

Derudover gør vi opmærksom på følgende:

- Vi prøver at klare os uden et egentligt billet-system, så derfor er pladserne i kirken efter "først-til-mølle".

- Vi sender stadig messerne ud via vores hjemmeside, så derfor kan man også følge med via computeren derhjemme.

 

Juleaftensdag - 24. december:

- Der er messe kl. 14 og kl. 16, dog er det uden et billetsystem, og således i stedet efter "først-til-mølle"

- Messen kl. 14 vil blive live-streamet via hjemmesiden.

 

Jeg vil samtidig benytte muligheden for på forhånd at ønske alle en glædelig og velsignet jul - pas godt på jer selv i denne tid.

 

Mvh p. Jan

(skrevet 18. december 2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære Menighed,

i dag er det dagen derpå. I går afleverede jeg højtideligt nøglerne til Katolsk Kirkecenter og til Sankt Vilhelms Menighed til pastor Jan Hansen, med alle gode ønsker for jer alle. Det blev en dejlig dag også bagefter på kirkepladsen. Mange sagde farvel til mig og god dag til p. Jan. Vejret var med os og stemning var god.

Jeg fik en masse farvel-og-tak gaver og ikke mindst den kontante gave, som I har samlet til mig. Jeg er dybt taknemmelig, hjerteligt tak.

Nu er det jo ikke et endeligt farvel, thi jeg rejser jo ikke væk, men får lov til at blive en del af menigheden. Og jeg har givet p. Jan tilsagn om assistance, hvis han en dag er forhindret. Og det er vist et privilegium stadig at være lidt med.

Tak til menighedsrådet og de mange hjælpere, ikke mindst i går. Gud velsigne vores menighed.

kh p. Hans

(skrevet 6. september 2021)

 

Pastor Hans Esmarks takketale 5/9-2021.

Da jeg blev præsteviet i 1977, lå jeg først lige så lang jeg var, på gulvet i Sankt Knud Lavard kirke i Lyngby.

Kirken var fyldt op med gode mennesker, ud over min egne familie, primært fra de 3 menigheder jeg havde arbejdet i som diakon: Birkerød, Hørsholm og Hillerød. Alle sang og orglet spillede, og omkring altret stod en mængde af vores daværende præster. Nogle var kommet fra Tyskland hvor jeg havde studeret:

Frankfurt, Würzburg, Köln, Hildesheim, Osnabrück og Hamburg, En enkelt tysk militærpræst var kommet i tjenestebil med chauffør fra kasernen i Kiel.

Jeg husker at jeg følte, at jeg følte mig ganske lille. Alle Helgens litaniet blev sunget, og det var langt. En masse navne på mennesker, som er hjemme hos Gud, men som nu også, ligesom masserne i kirken, slog ring omkring lille mig. Og så blev jeg iklædt pinsens røde farve, med en rød messehagel, som var en gave fra msgr. Dr. Helmut Holzapfel fra Würzburg og prælat Dr. Daniels fra Köln. Jeg vil gerne nævne disse to navne, fordi de er blevet glemt. De har nemlig med deres to Ansgarwerker betyder rigtig meget for kirken i Norden og i Danmark. Det var disse venner, som bevilgede pengene til at opføre kirken i Hørsholm, da jeg fortalte dem om menighedens rådne barakkirke. Men nu er denne 40 år gamle kirke desværre igen revet ned.

Helmut Holzapfel har skrevet et dusin bøger om kirkens forhold i Norden, bøger som også animerede mange tyskere til at spytte i bøssen, når vi havde brug for hjælp og støtte.

Jeg skal også nævne navnet Dorothea Olbrich fra Osnabrück, som på tilsvarende vis, med sit Ansgarwerk har hjulpet og støttet kirken i Norden/Danmark gennem hele sit liv. Hun har – også via vores venskabsmenighed i Lübeck – bl.a. foræret os vore mange smukke messehagler, som vi fortsat kan glæde os over. Nogen kan sikkert huske fru Olbrich og menighedsrådsformanden i Lübeck, Hartmut Possekel. Dorothea har stået ved min side med hjælp og støtte lige fra jeg begyndte studierne i Frankfurt.

Men alle 3 Ansgarwerker har bidraget væsentligt med midler, når jeg bad om hjælp til at bygge dette kirkecenter, eller det nye menighedshus i Ringsted, eller det nye menighedshus i Helsingør, og alle de andre goder, som nu bare er der.

Gennem alle 42 år har jeg haft en følelse af at være omgivet af støtte, venskab og kærlighed. For 11 år siden kom jeg en tur gennem kødhakkemaskinen, en tur som varede 6 måneder. Det skete efter ønske fra nogle ganske få mennesker, som jeg troede var mine venner. Samt medierne. Og de som kunne og burde have ydet mig støtte, undlod dette. Men det har også været en læreproces. For rundt omkring mig stod stadigvæk alle dem der var til stede i Sankt Knud Lavard kirke i 1977 og alle deres efterkommere. Og hertil hører i høj grad menigheden her i Nordsjælland, samt menighederne i Helsingør og Ringsted, som jeg fik lov til også at fungere i, i 16 ud af de 42 år, noget der kun var muligt på grund at støtte og kærlighed fra alle sider; ikke mindst fra Søstrene af det dyrebare Blod, Sankt Vincent Søstrene og Sankt Joseph Søstrene som har hjulpet til i mange af de 42 år. Jeg er alle stor tak skyldig.

Tak til de forskellige menighedsråd I har valgt gennem årene. Tak til vores trofaste organist, som får vores gudstjenester til at løfte sig i den rigtige retning. Tak til alle, som tog en tørn undervejs, til vores it- og streaming team Krystyna og Carsten, Tak til gode kateketer, som gjorde, at børnene var glade for at komme i kirkecentret om lørdagen. Tak til vores regnskabsførere, tidligere John og nu Brian, som aldrig brokkede sig når jeg kom med regninger. Tak til Titi som altid har leveret blomster til altret på vore større festdage. Jeg har sikkert glemt nogle medarbejdere, men ikke i mit hjerte. Tak til Claus og Damian som ministrerer her ved vores side. Og tak til det nuværende menighedsråd, som markerer denne dag så festligt.

Til præsterne fra Folkekirken og Frikirken – tak for mange års inderligt samvær omkring vores fælles kristne tro. Ønsker for os alle, at vi kan genoptage disse årlige fællesgudstjenester med efterfølgende samvær, som Corona satte en stopper for.

Jeg valgte mig et skriftsted for 42 år siden fra 1. Petersbrev: ”Enhver skal tjene de andre med den nådegave man har fået”. Jeg har søgt at levet op til dette, og jeg har søgt at give dette videre. Og som det er gammel katolsk skik, har jeg ladet trykke nogle ”andagtsbilleder” med billede af Jesus, som vasker disciplenes fødder. Tidligere lagde vi disse andagtsbilleder i vores personlige salme- og bønnebog. Nu kan det måske få plads i husbiblen. I er velkommen til at tage et eks. ude i våbenhuset her efter messen. Jeg bliver nu et menigt medlem af menigheden, så jeg forsvinder ikke. Så derfor vil jeg ikke sige farvel.

Til vores nye sognepræst Jan Hansen vil jeg sige dig tak fordi du sagde ja til at være hyrde i denne menighed. Du har vist allerede mærket menighedens glæde over dette nye. Jeg vil derfor give dig nøglen til Katolsk Kirkecenter og til menigheden. Og både til dig og menigheden siger jeg: Effata. Og Alt godt.

 

(skrevet 5. september 2021)

 

Kære Postmodtager, (brev til alle vores postmodtagere)

Denne søndag overdrager jeg officielt nøglen til menigheden til vores nye sognepræst Jan Hansen. Allerede i onsdags – som var den officielle dag – tror jeg, at pastor Jan mærkede, at han er hjerteligt velkommen hos os i Hillerød. Mit egen ønske for dette nye vil være, at I bider mærke i det lille ord EFFATA, som Jesus udtaler i dagens evangelium; at vi også fremover vil være åbne for den rigdom og velsignelse der ligger i vores kristne fællesskab, også med jer, som af forskellige grunde ikke kan deltage fysisk, men bruger den nye teknik til at følge med hjemmefra.

Efter søndagsmessen vil vi have et samvær i kirkecentret og ude på kirkepladsen, hvor vi kan hilse på pastor Jan og på hinanden. Biskop Czeslaw vil også dukke op, når han er færdig med messen i Helsingør.

Selv siger jeg alle et hjerteligt tak for et godt katolsk fællesskab i mange år, og ønsker i den hl. Frans talemåde jer alle ALT GODT og Guds velsignelse. Må Abbed Vilhelm fortsat passe godt på jer.

Pastor Hans.

(skrevet 3. september 2021)

 

 

Denne lørdag begynder vinterens religionsundervisning for vore børn og unge. Ni lørdage kl. 9.30 - 12 skal vi ses inden jul. Den sidste halve time er børnemesse – altså en indlæring i messens indhold og sammensætning. Normale tider er altså ved at være tilbage. Inden så længe begynder vi også at tale om julemarkedet. Der er nogen der sylter, nogen der strikker, nogen der samler ting og sager sammen, så vi kan byde Nordsjællands borgere velkommen i kirkecentret til et genopstanden julemarked 2021, lørdag den 27. november kl. 10-12. Corona forhindrede os sidste år. Og vi har savnet både samværet, glæden, festdagen og selvfølgelig også indtjeningen. Måske begynder nogen allerede nu på forberedelserne?

Den 1. september får vi ny sognepræst. Pastor Jan Hansen glæder sig, og vi glæder os over, at biskop Czeslaw har give os pastor Jan som sognepræst. Præsteskiftet markeres i forbindelse med søndagsmessen den 5. september. Der vil komme mere info i næste uge.

Guds velsignelse og alt godt.

Pastor Hans.

(skrevet 21. august 2021)

 

 

Kære Postmodtagere,

I dag er det lidt vanskeligt at skrive om noget nyt. Ferietiden lukker af for info, bl.a. om hvad der sker med restriktionerne den 1. august? Kun tavshed! Men ikke langt væk kæmper mennesker med igen at få en tålelig tilværelse, mens de ser alle deres ejendele ligge i en stor bunke midt på det, som før var deres gade. Medfølelse og hjælp strømmer frem. Og vi andre kan prøve at bære med – på afstand. Søndagsmessen i dag ønsker pave Frans fejret for ”de gamle” i hele verden. Vi lader det være vores anliggende i denne søndagsmesse, at også tidens gamle mennesker kan mærke Hans hjælp og støtte i deres hverdag. Både i katastrofeområdet og alle andre steder i denne verden. Vi mindes alle om, at Han altid er ved vores side, at han altid rækker os en hånd at holde i.

Guds velsignelse, og kærlig hilsen

Pastor Hans.

 

(skrevet 24. juli 2021)

 

Kære Postmodtager.

Vi nærmer os langsomt men sikkert 1. august. Statsministeren har stillet i udsigt, at alle begrænsninger nok vil bortfalde fra denne dato. Også selv om vi tager dette med et gran salt, så bliver der sikkert løsnet væsentligt på rest-restriktionerne, og forhåbentlig er turen kommet til kirkerne. Vi satser på dette.

Derfor starter vi fra 1. august menighedslivet op, som vi kender det fra tidligere: Søndagsmessen indeholder igen 2 læsninger + evangeliet. Organisten Knud-Erik er på velfortjent ferie de første 2 søndage i august, så vi klarer os med sognepræstens spil på orglets fjernbetjening.

Onsdagene indeholder igen tilbud med rosenkrans kl. 16.30 og messe med vesper kl. 17. Orglet betjenes af organisterne Finn Evald eller Vibeke Evald.

Børnenes undervisning begynder lørdag den 21. august kl. 9.30 – 12. Og ved børne- messen kl. 11.30 – 12 er alle naturligvis velkommen. På hjemmesiden står mere info om denne vigtige del af menighedens liv.

Onsdag den 1. september har vi ny sognepræst. I onsdagsmessen kl. 17 deltager p. Jan. Men selve overdragelsen af embedet finder sted i forb. med søndagsmessen den 5. september kl. 10. Info om dette kommer senere.

Fortsat god sommer. Håber I kan holde varmen.

Kh pastor Hans

(skrevet 19.juli 2021)

 

 

Kære Postmodtager,

Selv om mange nu er på ferie, kan rigtig mange læse deres elektroniske post. Enten har de deres PC med eller også læser de måske på deres I-pad.

Denne søndags prædiken, vil derfor sikkert blive læst.

Fra søndags-messen sender jer en kærlig feriehilsen, og vi vil nok være de små 60 personer til stede, som vi må for tiden. Vi venter jo stadig på mere åbning fra kirkernes side, men kirkeministeren er tavs. Også kulturlivet råber om mere åbning, men kirkeministeren er tavs. Hverken kirkeliv eller kulturliv har jo noget at gøre med landskamp!! Well, vi retter os efter givne regler.

Når vi spredes ud i landet, tager vi jo Vorherre med. Måske møder vi andre menigheder eller besøger andre kirker. Men i hvert fald er han i vore hjerter. Lad os, i søndags-evangeliets ånd, dele Ham med vore omgivelser. Måske ikke verbalt, men ved at være os selv. Lad os give lidt af os selv til andre der kunne bruge det. Rigtig god sommer, med

Guds velsignelse.

p. Hans

(skrevet 11. juli 2021)

 

Så kom navnet på den nye sognepræst: Jan Hansen. p.t. ansat i Sankt Ansgars Kirke. Jen er en frisk ung præst, født i 1983, og præsteviet i 2016.Jeg er meget glad for dette valg, og ønsker menigheden tillykke. Jan overtager embedet den 1. september. De nøjagtige dag for overdragelsen, er endnu ikke fastsat.

(skrevet 25. maj 2021)

 

Følgende er udsendt til de ca. 160 adresser, som ønsker at modtage søndagend prædiken:

Her, torsdag eftermiddag, har biskop Czeslaw fortalt mig navnet på min efterfølger som sognepræst. De forskellige omrokeringer af præster i bispedømmet, siger biskoppen, at han håber at kunne offentliggøre i den kommende uge. Jeg kan altså ikke nævne navnet, men jeg er meget glad og tilfreds. Jeg har dog indvilget i, at afløsning først sker 1. september. Indtil da – og nok også lidt længere – fortsætter alt, som vi har planlagt. Da jeg udflytter af præsteboligen i løbet af juni måned, vil der i den kommende tid normalt kun kunne tilbydes søndagsmesser og i nogen grad også onsdagsmesser. Og husk, at vi fortsat streamer disse gudstjenester. Øvrige kirkelige handlinger må vente til den nye sognepræst sidder i stolen. Beder om forståelse for dette.

Men, at vi får en god ung ny sognepræst, det kan vi se som en Helligåndens pinsegave til menigheden, ikk?

Alt godt, og glædelig Pinse.

/p. Hans

(skrevet 20. maj 2021)

 

 

 

Kære Postmodtager, og alle andre.

Der sker store ting. Nu kan man igen komme fysisk til messe om søndagen. Der kan være 60 besøgende i kirken, og der er atter tilmelding til ”postmester” Finn:

bepa-tryk@email.dk eller 2033 0616.

Messen streames fortsat (også til bl.a. Tyskland, Polen og Mexiko). Personbeskyttelsesloven siger, at vi skal have tilladelse af de personer der kommer foran kameraet. Og indtil videre gør vi således:

Sætter man sig i marmorkvadraten, giver man dermed sin tilladelse. Kommunion uddeles foran altret. Ønsker man ikke dette, sætter man sig på de sorte stole, og kan ikke ses af kameraet. Kommunionen uddeles her af præsten, som vil stå bag orglet!

Onsdagsmessen genoptages ligeledes: rosenkrans kl. 16.30, messe/vesper kl. 17 med sang og orgel (Finn/Vibeke spiller)

Børneundervisningen er aflyst resten af foråret, men genoptages i August. Børnene som allerede er i gang, hører direkte fra deres lærere. Men info ligger på hjemmesiden.

Firmelsesfesten gennemføres i to hold, lørdag den 29. maj kl. 10 og kl. 14. Firmanderne har direkte kontakt med deres lærer (Claus) om dette.

Åsebakkevalfarten er atter aflyst, idet forsamlingsforbuddet gælder fra 50 personer!

MEN, Kirken bliver igen mere levende, og Vorherre glæder sig med os 

Alt godt, og Guds velsignelse

p. Hans

(skrevet 22. april 2021)

 

 

 

Kære Postmodtager (dette er forordene til postmodtagere, som i denne uge har fået tilsendt prædikenen til 3. søndag i påsken).

 

Vi er igen kommet til udsendelsesdagen for ugens prædiken. Det praktiske arbejde med at sende til så mange postmodtagere, udføres af Finn, som i dag fejrer sin 70-års fødselsdag. Stort tak til Finn og tillykke med fødselsdagen!

 

Hvor er det dejligt hver gang jeg tilfældigt møde nogle kendte ansigter i kirken. Men også på bakken med de røde offerlys ser jeg, at kirkerummet bliver brugt. Vi længes stadig efter mere normale tider. Og stadig flere bliver jo vaccineret. Jeg har netop haft to bisættelser: Allan Nielsen, som havde en lyserød bil, og altid sad midt på vinduesrækken, og Inger Lise Schiellerup, som nok ikke var kendt, da hun boede i nabosognet. Men besøgsmaksimum er jo 21 og der må ikke synges, og det skal klares inden for 30 minutter. Det er grunden til at vi streamer til p.t. små 60 computere hver uge. Og ved flere af PCerne sidder der flere samlet. Til gengæld er kirken jo tom. Men vi mærker, at mange af jer er med. Vi skal bare holde ud, også den sidste Coronatid. Ligesom evangeliet fortæller os, at Jesus sad næsten ubemærket og spiste sammen med de to, der var på vej til Emmaus, på samme måde er han lige ved siden af os, ligegyldig hvor vi måtte sidde. Det er jo ikke så ringe endda.

Fortsat alt godt og Guds velsignelse.

Pastor Hans.

 

 

 

Kære Postmodtager, (dette er forordene til postmodtagere, som i denne uge har fået tilsendt prædikenen til 2. søndag i påsken)

 

Vi har nu passeret de kristnes vigtigste begivenhed, Jesu død og opstandelse. For anden Påske i træk, måtte vi ikke fejre dette i vores kirker. Man henviste os til udendørs gudstjenester – og viste naturligvis dette i fjernsynet!! Vi andre streamede så godt vi kunne, og der er kommet mange glade tilbagemeldinger. Tak! Hvornår statsministeren mener det er forsvarligt med et mere normalt kirkeliv, det kan vi kun gisne om. Og kirkeministeren er lige så intetsigende. Altså kan vi bare fortsætte som nu, med at holde sammen på afstand. Men kirken er stadig åben for besøgende hver dag fra 8 – 18. Og dette tilbud bruges ganske meget.

Sognet savner kollekterne fra søndagens messer. Det er ganske få, som husker dette katolske moment i en hl. Messe – at det er en moderne udgave af at bringe offergaver. Det er faktisk ikke billigt at streame, så det tærer på reserverne. Det indkomne er jo en vigtig søjle i sognets økonomi. Kontonumre findes på vores hjemmeside.

Vi fortsætter påsketiden frem mod Pinsen – afbrudt af Kristi Himmelfart, mens vi længes efter/håber på mere normale tider, også for kirkerne.

Guds velsignelse, og alt godt.

p. Hans

 

 

Påskeaften/nat kl. 20.

Kære Postmodtager. (dette er forordene til lørdagens påskemesse, som udsendes til ca. 160 mail-adresser, som har bedt om dette.

 

De gule farver, som jo også er påskens farver, ses allerede nu mange steder. Stædigt prøver jeg selv at vente til påskedag med at sætte påskeliljerne frem. Men også rundt om kirkecentret blomstrer de allerede. De tager glæderne på forskud. Og glæden er lige hvad jeg selv mærker, når vi lørdag aften synger: Gloria (ære være Gud i det høje). For to år siden var kirken fuld af glade troende, som sang Gloria af hjertens lyst. Nu er vi spredt for alle vinde, mens vi synger Gloria. Vi fejrer festen som siger, at der altid er lys forude. At Jesus med sin død tog al mørket med sig og ved sin opstandelse tændte påskelyset, hvis flamme skal brænde i os alle.

Glædelig Påske.

p. Hans

 

 

Langfredag kl. 15 – streames.

 

I husker sikkert, at denne eftermiddag kl. 15 møder man normalt op til en ”tom” kirke, fordi tabernaklet er tomt. I husker sikkert også, at der ikke er musik, men at salmerne synges uden orgel.

Gudstjenesten består af fire dele:

A. 1. læsning (Es 52,13 – 53,12)

2. læsning (Heb 4,14-16 og 5,7-9)

3. læsning, lidelseshistorien (Joh 18,2-19,42) og ingen prædiken.

B. Forbønner – vi har nok alle vore egne ønsker til Gud på denne langfredag.

C. Korsets hyldning (kan gøres i hjemmet ved et par minutters intensiv betragtning af et kors)

D. Altergang – som vi må undvære. Men kirken lærer os, at vi kan modtage nadveren åndeligt, når f.eks. vores gudstjenester ikke er tilgængelige.

 

Mon ikke det er muligt at fejre lidt langfredag i vore hjem, efter dette skitse?

Kollekten på denne dag er altid til ”Det hellige Land”. Og biskop Czeslaw har i et brev til præsterne understreget den fortsatte vigtighed for vores/verdenskirkens årlige støtte til de kristne på dette sted:

Hillerød mob.pay: 82331, eller Reg.nr. 2276 kto. 0080023646

Tak for denne støtte.

Kh p. Hans

 

 

Kære Postmodtager, (forord til alle, som ønsker at modtage nyheder og kommende prædiken, i dag til skærtorsdag.

Vi er kommet til ”Den stille Uge”. Og som jeg ofte har gjort, vil jeg gerne opfordre til, at man prøver at følge påskeliturgien i alle tre trin: skærtorsdag, langfredag og påske (-nat). Jesus måtte igennem disse dage rent fysisk, men vi kan prøve at følge Jesus efter, og prøve at bære med – på afstand; enten via prædiken til skærtorsdag og påske. (Langfredag er der ingen prædiken. Vi lader lidelseshistorien belyse sig selv: Joh 18,1-19,42) I streamingen til jer, som har PC, læses den af 3 personer langfredag kl. 15.: Fortælleren, andre personer og Jesus.

Skærtorsdag tier orglet efter GLORIA, frem til påskeaftens GLORIA. Mange gode tilbagemeldinger fortæller mig, at vi også de næste dage vil være mange samlet – på afstand.

Guds velsignelse.

p. Hans

 

 

Kære Postmodtager, (forord til alle, som ønsker at modtage nyheder og søndagens prædiken; hermed til Palmesøndag.

Denne palmesøndag går vi på sommertid. Vi stiller urene en time frem, og sover altså en time mindre denne morgen. Men det ændrer jo ikke meget på vores kirkelige hverdag. Vi må stadig ”nøjes med” at deltage i søndagsmessen sammen med vores PC eller I-pad. Dejligt at vide, at I er der!

Jeg har hørt, at flere af jer havde problemer med den udsendte faste-rebus. Diskret kan jeg fortælle, at det havde jeg også da jeg fik den første gang. Men det hjælper jo når man også har løsningen; så siger man: ”Det vidste jeg da godt! ”

Påskekurvenes velsignelse er blevet en del af Påske-messen. I er velkomne til at stille en kurv i kirken bag ved altervæggen i ugen forinden, og afhente den igen fra Påskesøndags-eftermiddag. Sæt venligst et navn på kurven.

Men denne Palmesøndag velsigner vi jo palmegrene, også til hjemmebrug – vi plejer jo at sætte en lille gren ved/på vores krucifiks. Fra søndag eftermiddag kan en hente en velsignet palmegren i kirkens våbenhus. I år blev grenene leveret af Maria Tratwal, Hørsholm og Annemarie Melchiors, Fredensborg. Tak til jer begge!

Påskelys til at tænde samtidig med præsten påskeaften (lørdag) kl. 20, ligger også til fri afhentning (så længe lager haves) i våbenhuset, sammen med små røde lysestager. Kun 1 lys pr. husstand, please!

Vi har haft tyveri i kirken, hvorfor alle dørlåse er blevet ændret. Der er måske nogle af jer, som fortsat har brug for nøgle. I så fald hører jeg gerne fra jer.

Glædelig påskeuge, kærlig hilsen og Guds Velsignelse

p. Hans

 

 

Kære postmodtager, (forord skrevet til alle, som ønsker at modtage nyheder og søndagens prædiken. Hermed til 5. søndag i fasten: passionssøndagen.

 

Velkommen til søndagsmesse i Sankt Vilhelms Kirke i Hillerød. I har måske bemærket, at der på forsiden også ligger en CD, med en samtale mellem afdøde pastor Nibler og sognepræsten, om Askeonsdag og Fasten. Og selv om den er fra år 2009, indeholder den mange gode tanker. Måske får I tid til at lytte til den?

Men, i dag skal vi sammen fejre den 5. søndag i fastestetiden. Og til dem der ønsker at modtage elektronisk post og ugens søndagsprædiken, har sognepræsten i forgårs skrevet:

Kære Postmodtager, NU er vi nået frem til passions-søndagen, og tiden fra denne søndag og frem til Påske, kalder vi passionstiden. Vi havde ønsket, at åbningen af samfundet i den forløbne uge, ville have givet påskens gudstjenester lidt flere muligheder. Men det sker nok ikke. Altså må vi forsøge at samles omkring de streamede gudstjenester, som er ”den lille/store forskel” i forhold til påskens gudstjenester sidste år. Efter påske, skal det igen vurderes, hvad der kan lukkes op. Og igen kan vi bede til og håbe på, at der kan lukkes lidt mere op. I øvrigt er det ærgerligt at erfare, hvor lidt der i sådanne politiske overvejelser tales om kirkelivet i Danmark, og de kristnes mentale behov for at kunne samles omkring deres tro.

Ønsker os alle en intensiv passionstid i forberedelsen til det alle største under i menneskeheden, nemlig Kristi Opstandelse: Beviset på, at der altid er lys forude.

Guds velsignelse og kærlig hilsen

Pastor Hans.

 

 

Kære Postmodtager, (forord skrevet til alle, søm ønsker at modtage søndagens prædiken. 4. søndag i fasten: lætare).

 

Midfaste har altid været en dejlig og velanbragt pause i fastetiden. 40 dage hvor bodens farve får et frisk pust. Det er nok også grunden til den gamle betegnelse: lætare. Vi skal mindes om livets glæde og ikke være underkuet af synd og skyld. Mange kender dette hjemmefra: Hovedrengøring – anstrengende, trættende, besværligt. Midt i det hele tager man en kop kaffe. Men til slut skinner det hele, og så bliver man igen glad.

Som en smule moro til ”kaffepausen”, udsendte postmester Finn en lille fasterebus til postmodtagerne. Den er ikke helt nem. Men prøv et par gange. I næste uge sender Finn facitlisten ud!

De som ser søndagens messer via vores hjemmeside, får fra næste uge tilbud om at lytte til en gammel optagelse fra Radio Mølleåen, hvor afdøde pastor Nibler og jeg taler om askeonsdag og fastetiden. Vi trykte i 2009 et antal eksemplarer til menigheden, og nogen har nok denne CD liggende. Den er ikke så ringe endda!

Fortsat god fastetid med Guds velsignelse.

p. Hans

 

 

Kære Postmodtager, (forord skrevet til alle, som ønsker at modtage søndagens prædiken, 3. søndag i fasten)

 

I denne weekend er Pave Frans rejst til Irak. Medierne fortæller om et begejstret lille mindretal af kristne – de få, som valgte at rejse væk, eller som blev fordrevet af ”Islamisk Stat”, som vil samles omkring paven. Men også de andre trosretninger – Islam m.m. glæder sig over besøget. Alle håber på, at denne begivenhed kan sætte gang i den interne fred, som alle sukker efter. Vi kan ledsage vores pave i vore bønner, og messen på søndag, den 3. fastesøndag, vil vi fejre i den intention. Det er det store i at være et stort kristent fællesskab.

Askeonsdags-asken er også et tegn på dette store fællesskab. Vi glæder os over, at 39 indtil nu, har afhentet et lille bæger med aske i kirken. Også resten af 3.konger-strimler er svundet ind. Når Corona laver forhindringer, finder vi nye veje. Resterne lægges væk efter søndagens messe. Og næste år er alt forhåbentlig igen nogenlunde ved det gamle. Der er altid lys forude. Alt godt, og Guds velsignelse.

p. Hans

 

 

Kære Postmodtager, (forord, skrevet til alle, som ønsker at modtage søndagens prædiken, 2. søndag i fasten)

 

Nu står vi foran endnu en fastesøndag. I kirken er der stadig små bægre med indviet aske til afhentning. Men kirkeligt er der ingen Corona-ændringer. Men så klamrer vi os fortsat til denne ugentlige hilsen, samt streamingen om søndagen.

Vi har netop indsendt regnskab og budget til biskoppen; og vi måtte konstatere, at begge dele er med underskud. Vi mærker, at vi savner kollekterne til vores drift!!!

Sognepræsten har nu fået tilsagn om ny bolig fra 1.juni i Hillerød, men jeg fortsætter som sognepræst indtil 1. august. Ved endnu intet om min efterfølger. Firmanderne begynder fjernundervisning i morgen, den 27. februar. De andre hold ligger endnu i dvale. Det er stadig Corona som har overkommandoen.

I går havde vi endnu engang besøg af teknikere, som igen har justeret vores kamera i kirken. Alt bliver bedre og bedre. Og når vi er blev vaccineret alle sammen, så går det også os bedre og bedre. Der er altid lys forude.

Guds Velsignelse, og kærlig hilsen

p. Hans

 

 

 

Kære Postmodtager. (forord til alle som har ønsket at modtage prædikenen til 1. fastesøndag)

Det ser ud som om Danmark lukker op. Det vil ske langsomt. Men lidt er jo bedre end ingenting. Skolerne startede for de små. Samtidig udsendte vi en hilsen til de af vores børn, som skulle have været til børneundervisning i hold 1+2. Vi fandt en male-bog om Jesus, som vi glæder os til at se i farver, når vi genoptager lørdags-undervisningen. Og snart begynder fjernundervisningen for firmanderne.

Søndags-messerne life lader nok vente på sig lidt endnu. Men vi glæder os over samværet via ”skærmen”. Denne søndag indleder vi med liturgien om indvielse af asken. Det skete første gang Askeonsdag, men, som vi plejer, gentager vi denne lille ceremoni søndagen efter Askeonsdag. Nu er der aske i små bægre i kirken, til afhentning. I kan hælde lidt aske ud over jeres hoved og sige: ”jeg vil omvende mig og jeg vil tro på evangeliet”, og I vil modtage Guds velsignelse ved jeres handling/holdning. Men også her gælder, at hvis er forhindret i at afhente asken, så kan I sige den samme lille sætning, og også her modtage Guds velsignelse.

Ønsker jer alle en velsignet fastetid.

Guds velsignelse og kærlig hilsen

p. Hans

 

 

 

Kære Postmodtager, (forord til alle, som har ønsket at modtage prædiken til fastelavnssøndag/6.alm. søndag)

Igen møder vi nu en søndag, som er anderledes end den burde være. Vi plejer at slå Katten af Tønden på kirkepladsen, og runder af med at kåre årets kattedronning og Kattekonge. Og vi afslutter med fastelavnsboller og cacao. Men i år må vi altså gøre dette hver for sig. Men karnevallerne rundt om i verden, lider jo samme skæbne. De gamle katolske traditioner har vi altid værdsat, fordi de er en slags ouverture til fastetiden, som jo begynder kommende onsdag. Jette Werner har afbrændt resterne af palmegrene fra sidste år, og de er blevet til aske. Og i askeonsdagsmessen – som jeg fejrer helt alene, og som ikke bliver ”streamet”, velsigner jeg denne aske. Hermed indleder jeg – for hele menigheden – den kommende fastetid. Asken fordeles i små bægre, som herefter stilles i våbenhuset til fri afhentning. Måske vil du hente et bæger, og hjemme hos dig selv drysse det ud over dit hoved med ordene: ”Omvend dig, og tro på evangeliet”, eller blot have bægret stående for at minde dig om, at vi nu er i fastetiden!

Kollekten på denne fastelavnssøndag sendes videre til Hospitalsklovnene – som hvert år takker meget personligt på de syge børne vegne. (Mob-pay: 82331) eller Reg.nr. 2276 kto. nr. 0080023646. – mærket: HK

Glædelig fastelavn og Guds velsignelse.

p. Hans

 

 

 

Kære Postmodtager, (forord til alle, som har ønsket at modtage søndagens prædiken)

Igen en søndag hvor Corona generer vores kirkeliv. Ved Kyndelmisse plejer vi at velsigne alle vore kerter til det kommende års hjemmebrug og kirkebrug. Og vi plejer at stå med tændte kerter i hånden, i hvert fald under den første salme. De af jer som følger med på en skærm (på dansk: streamer), kunne tænde en kærte derhjemme og vide, at mange andre ”seere” måske gør det samme. Altså igen – fællesskab på afstand.

Den åndelige kommunion har jeg søgt at forklare et par gange – at vi, når vi ikke kan modtage nadveren på grund af udefra kommende forhindringer – alligevel modtager Jesus Kristus – hvis vi ønsker det - lige så reelt, som ved at spise nadverbrødet i kirken.

Blasiusvelsignelsen ved slutningen af messen kunne også være et stort problem, hvis vi ikke var katolske kristne. Jeg vil stille mig frem foran altret med de to kerter. Og du forestiller dig at stå over for præsten, hvor vi ser hinanden i øjnene når jeg siger ordene: ”På forbøn af den hl. Blasius bevare Gud dig fra sygdom, nød og personlig lidelse”. Vi slår begge korsets tegn (sender/modtager), som så også er messen velsignelse. Ønsker god søndag og Guds velsignelse.

p. Hans

 

 

Kære Postmodtager. (forord til alle postmodtagere, som har ønsket at modtage prædikenen til Sankt Ansgars Fest)

Så skete det, som vi nok alle regnede med, at nedlukningen af Danmark igen blev forlænget. Denne gang til slutningen af februar. Vi skal altså holde ud lidt endnu, samtidig med at vi kan glæde os over, at der er lys forude (som statsministeren siger). Men messerne er altså fortsat uden menighed. Til gengæld holder vi lidt kontakt via disse udsendte søndagsprædikener, og de streamede søndagsmesser – med den samme søndagsprædiken! Kirken bruges også dagligt af flere besøgende en før virus-krisen. Og vi har da også en dåb i ny og næ. Håber også, at kontakten går den anden vej. Hvis man har behov for at ”tjatte”, eller bare lufte ud, er man hjerteligt velkommen til at benytte mine mail-adresser.

Alt godt og Guds velsignelse.

p. Hans

 

Kære Postmodtager.

Der kommer hele tiden positive tilbagemeldinger om vores ”streaming” af søndagsmesserne. Det tekniske er ikke helt på plads. Alle ting tager lidt mere tid i disse dage! Og vi skylder stor taknemmelighed til dem, som styrer det tekniske. Nu skriver vi salmenumrene på forsiden, så jeg ikke skal nævne dem verbalt. Og vi skriver også mobil-pay-nummer til kollekt. Dels fordi udgifterne til streaming er ret høje, dels fordi kollekt ikke kun er ”pengeindsamling”. Kollekten erstatter de offergaver, som messedeltagerne bragte til kirken for længe siden. (I den jødiske tradition var det oftest dyr/kød). Vi beder om, at I tager venligt imod muligheden for at ”lægge en gave i klingpungen”, som om I fysisk var til stede i kirkerummet.

Pas fortsat godt på jer selv. Vi er sammen – på afstand.

Alt godt og Guds velsignelse.

p. Hans

NB: til oplysning for de af jer som har kendt Sr.Neophita fra Nordvanggård kan jeg meddele, at hun døde i sit kloster den 20. januar, efter kort tids sygdom. R.I.P.

 

 

Kære Postmodtager.

Der kommer hele tiden positive tilbagemeldinger om vores ”streaming” af søndagsmesserne. Det tekniske er ikke helt på plads. Alle ting tager lidt mere tid i disse dage! Og vi skylder stor taknemmelighed til dem, som styrer det tekniske. Nu skriver vi salmenumrene på forsiden, så jeg ikke skal nævne dem verbalt. Og vi skriver også mobil-pay-nummer til kollekt. Dels fordi udgifterne til streaming er ret høje, dels fordi kollekt ikke kun er ”pengeindsamling”. Kollekten erstatter de offergaver, som messedeltagerne bragte til kirken for længe siden. (I den jødiske tradition var det oftest dyr/kød). Vi beder om, at I tager venligt imod muligheden for at ”lægge en gave i klingpungen”, som om I fysisk var til stede i kirkerummet.

Pas fortsat godt på jer selv. Vi er sammen – på afstand.

Alt godt og Guds velsignelse.

p. Hans

NB: til oplysning for de af jer som har kendt Sr.Neophita fra Nordvanggård kan jeg meddele, at hun døde i sit kloster den 20. januar, efter kort tids sygdom. R.I.P.

 

 

Kære Postmodtager.

Der kommer hele tiden positive tilbagemeldinger om vores ”streaming” af søndagsmesserne. Det tekniske er ikke helt på plads. Alle ting tager lidt mere tid i disse dage! Og vi skylder stor taknemmelighed til dem, som styrer det tekniske. Nu skriver vi salmenumrene på forsiden, så jeg ikke skal nævne dem verbalt. Og vi skriver også mobil-pay-nummer til kollekt. Dels fordi udgifterne til streaming er ret høje, dels fordi kollekt ikke kun er ”pengeindsamling”. Kollekten erstatter de offergaver, som messedeltagerne bragte til kirken for længe siden. (I den jødiske tradition var det oftest dyr/kød). Vi beder om, at I tager venligt imod muligheden for at ”lægge en gave i klingpungen”, som om I fysisk var til stede i kirkerummet.

Pas fortsat godt på jer selv. Vi er sammen – på afstand.

Alt godt og Guds velsignelse.

p. Hans

NB: til oplysning for de af jer som har kendt Sr.Neophita fra Nordvanggård kan jeg meddele, at hun døde i sit kloster den 20. januar, efter kort tids sygdom. R.I.P.

 

 

 

 

Kære Postmodtager. (forord til alle postmodtagere, som har ønsket af modtage prædikenen til 2. alm. søndag)

Som mange havde ventet, blev restriktionerne ude i samfundet forlænget. Det gør mig derfor ekstra glad, at så mange af jer søger stadig at holde kontakten til sogn og kirke. Ca. 160 mailadresser har ønsket at få tilsendt søndagenes prædikener. Og mellem 60 og 110 følger søndagens messer på deres PC eller iPad, enten direkte, eller lidt senere. Vaccinationerne lader os spå, at vi får mere normale tilstande omkring påske. Vi krydser fingre, men glæder os over at kunne se lyset forude.

Lad os fortsætte med at holde sammen som menighed – om end på afstand. Men husk, at vores sognekirke i Hillerød er åben i dagtimerne, hvis I har behov for en lille stille stund – tæt på. Og hvis vi også hjemmefra kan bede lidt for hinanden, hjælper vi med at bære hinandens udfordringer – på afstand.

Alt godt og Guds Velsignelse.

p.Hans

 

 

Nye stramninger pr. 8. januar 2021 medfølger:

at der kun må være 21 personer samtidig i kirken og at der ikke må synges.

Menighedsrådet har derfor besluttet, at vi fortsætter med "lukkede" søndagsmesser, som jo alle streames - med hjælp fra en lille trofast skare it-kyndige. Vi mangler stadig at få færdiggjort installationen, fordi der mangler reservedele. Men dette vil også komme i orden.

De nye stramninger umuliggør også rosenkrans/vesper/messe om onsdagen. Men måske kan de bønner og anliggender, som også her blev frembåret for Gud, gennemføres i jeres hjem. Således beder vi alligevel sammen, men på afstand!

Der er stadig hl.3 konger-strimler til salg i våbenhuset. Der er en enkelt Katolsk Lommebog (kun 100,-) i bogskabet, og der ligger 12 gamle blå salmebøger til fri afhentning - måske vil flere synge med hjemmefra om søndagen?

Vi passer alle på hinanden, ikk?

(skrevet 9. januar 2021)

 

Kære Postmodtager, Udsendt til alle postmodtagere, sammen med prædikenen til "Herrens Dåb", søndag den 10. januar.

Denne søndag afslutter ”juletiden”, og den kommende tid hedder: Det almindelige Kirkeår”. En del af julepynten og julekrybberne er nok allerede pakket til side. Hverdagen er vendt tilbage. Men stadig ikke på en måde, som vi alle længes efter. Torsdag udstedte Folkekirkens biskopper nye retningslinier for gennemførelse af søndagsgudstjenesterne – bl.a. må man ikke synge. Men her fredag formiddag har kirkeministeriet stadig ikke udsendt retningslinier til de øvrige kirkesamfund. Ergo fortsætter vi, i hvert fald denne søndag, med kun at ”streame” til jeres PC. Vi kan altså fortsætte med at fejre messen sammen, men på afstand. Nogle seere synger med hjemmefra, dejligt. Men katolsk salmebog er vist ikke i så mange hjem som tidligere. Vi har 12 styk af den udgave med mange trykfejl, som den gang blev kasseret. Og disse 12 ligger i våbenhuset til fri afhentning!

Ses vi på søndag kl. 10?

Alt godt og Guds velsignelse,

p. Hans

(skrevet 7. januar 2021)

 

 

Kære Postmodtager (udsendt til alle postmodtagere sammen med prædikenen til hl.3 konger - men gælder naturligvis også alle jer andre).

Vi er kommet ind i det nye år, nok alle med forventning om, at vore udfordringer bliver lempet eller helst helt forsvinder. Det gælder naturligvis Corona, men også hvad vi ellers bærer på, hver i sær. Er det en form for mørke, så har vi visheden om, at der altid er lys forude – og så selv om vi ikke ved hvordan dette lyse vil se ud. Men Gud vil, at vi alle skal have et godt liv. Men det er også katolsk lære, at vi ikke bare skal sidde og vente på denne forandring, men at vi selv skal flytte os hen imod lyset. Det er det budskab, som understreges af festen for den hl. 3 konger. De søgte lyset, og de fandt det. Bibelen siger til os: søg, og du skal finde.

På søndag velsigner vi de kendte strimler 20C+M+B21 som vi gerne sætter over døren til vores bolig. Og sammen med de hl. 3 konger beder vi i samme ånd Christus mansionem benedicat – ”Kristus velsign vores bolig”, og velsign alle som går ind og ud af vores hjem. Og samtidig er det jo forbogstaverne på Casper, Melchior og Balthasar. Se messen på din PC via vores hjemmeside,

Strimlerne ligger til salg i våbenhuset (mindst 20,- til BørneMissio). Jeg vil gerne sende strimlen med PostNord (så længe lager haves), hvis du ikke har mulighed for at komme til Hillerød – blot send mig en mail.

Ønsker jer et velsignet og godt nyt år!

p. Hans

(skrevet 1. januar 2021)

 

 

 

Indsamlingen til den automatiske døråbner er afsluttet. 19 katolikker har tilsammen bidraget med kr. 12.150,- Tak til donatorerne. Det var en flot gave til menigheden. Og rigtig mange kirkegængere er glade for dette nye.

 

Og selv om jeg ikke er glad for at tale bede om støtte, har jeg alligevel ladet oprette en ny konto på bispekontoret - en ordning som gør, at vi ikke skal aflevere 40% til fællesskabet, men kan bruge det indkomne på vores projekter. Streaming er også en stor udgift, men også her er mange glade - specielt i denne tid. Vore venner i Tyskland har givet tilsagn om 1000 euro, og så skal vi selv klare resten.

Den nye konto hedder: INDSAMLING 1047, sogn 16. som skal anføres ved overførsel. Og banknumrene er: Reg: 4183 kto: 5001471. Såfremt man anfører CPR-nr og Navn, bliver beløbet trukket fra på selvangivelsen.

(skrevet 26. december 2020)

 

 

Postmodtagerne har modtaget dette forord til prædiken: Den hl. Familie.

Vi har nu streamet (godt dansk ord!) nogle gange. Lyden er ikke perfekt, internetforbindelsen er også i uorden. Og vi mangler end lidt udstyr, som blev forsinket af julens postbjerge. Men det hele skal nok komme i orden. Det er jo den nye måde at være sammen på – på afstand. Og selv når de lysere tider vi allerede aner i horisonten bliver helt lyse, og hverdagen igen bliver mere normal, så vil vi fortsætte med streaming. Vi har en ny mulighed for at dele vore kristne tro – også på afstand. Det vil aldrig blive det samme som det fysiske fællesskab i en søndagsmesse, hvor vi også kan dele kommunions-brødet med hinanden. Men det kan blive et godt supplement. Vi beder om forståelse for vore begynder-vanskeligheder. Også her er der lys forude.

Endnu en gang en glædelig jul med Guds velsignelse.

p. Hans

(skrevet 26. december 2020)

 

 

 

Kærer Postmodtager, julens messer er aflyst.

 

I nat, lille juleaften, kom den forfærdelige – men måske forståelige – beslutning fra biskoppen, at alle søn- og helligdagsmesser ”anbefales” aflyst til og med 3. januar. Biskoppen skriver: Som kirke bør vi prioritere hindringen af coronasmitte højt!

For vores menighed betyder det, at vi ikke kan fejre messen i hele juletiden, ved fysisk samvær – selv om vi har taget alle sikkerhedsforanstaltninger, og nok følte os trygge. Men:

Vi har jo fået et streaming-anlæg. Vi kan følge med via vores PC eller tablet, på de allerede annoncerede tidspunkter. For messerne bliver læst, og udsendt. De vil være uden sang og musik, men vil indeholde læsninger og prædiken. Og messerne kan også ses ”når du ønsker det” på andre tidspunkter efter afholdelsen. Tak til den lille skare, som sørger for alt det tekniske!

Gå ind på menighedens hjemmeside www.katolskkirkehilleroed.dk og tryk på knappen øverst til venstre. I det nye billede trykker i på de to modsatte pile nederst i højre hjørne, for at få fuldt skærmbillede.

Juleaften kl. 14

Juledag kl. 10

Søndag den 27. december, Den hl. Familie, kl. 10

Søndag den 3. januar, Hl. 3 konger, kl. 10

Men allerede her og nu ønsker menighedsrådet og sognepræsten en velsignet juletid til alle jer, som er tilknyttet Sankt Vilhelms Menighed. Og længslen efter normalen, bringer vi som offer til Vorherre.

Kærlige hilsener

p. Hans

(skrevet juleaftens morgen 2020)

 

 

 

 

 

 

For få dage siden blev skruen strammet lidt ekstra. Men det blev ikke forbudt at gå til gudstjeneste. Kirkeministeren prøvede at imødegå de mange ængstelige personaler i folkekirken, ved at udstede flere vejledninger. Og disse danner grundlaget for biskoppens anbefalinger/direktiver til os:

Overholde allerede gældende regler: afstand, afspritning, mundbind når vi går rundt i kirken. Og hertil nu: synge mindre/slet ikke; afkorte gudstjenesterne til 40 – 50 minutter.

I Hillerød er vi lidt på forkant. Vi har i nogle uger kun haft 2 læsninger, i stedet for 3 (efter godkendelse af biskoppen). Vi har kun sunget udvalgte vers af de gode lange salmer, og fra nu af synger vi sagte. Og således blev messerne afkortet.

Der vil stadig være pladsbegrænsning/tilmelding, og mange er forståeligt nok stadig usikre/bange, og holder sig tilbage. Være forvisset om, at vi har jer alle med i messeofret, hver gang det frembæres i Sankt Vilhelms Kirke. Vi ser frem til lyse tider, når vi er blevet vaccineret, og igen kan være sammen, også i kirkeligt regi.

Vores streaming er nu næsten på plads. Der kommer nogle justeringer efter jul. Men du kan altså allerede nu se vores messer i din PC ved at gå ind på hjemmesiden: www.katolskkirkehilleroed.dk og trykke på knappen øverst til venstre. Og hvis du, i denne coronasituation - sidder foran skærmen og brændende ønsker at modtage vorherre Jesus Kristus, så modtager du Ham lige så reelt, som hvis du modtog kommunionen i kirken – det er katolsk rigdom/visdom/lære.

(skrevet 22. december 2020)

 

 

 

Kære Postmodtager. Sådan lyder det ved udsendelsen af ugens prædiken til vore 160 postmodtagere - hvoraf du også kan indgå, du hvis fremsætter ønske om dette)

 

Så blev skruen strammet af fru Frederiksen. Og de stigende tal underbygger nok hendes beslutning. Om et par dage strammes der endnu mere. Og vi skal bare gøre, hvad der bliver sagt – alle sammen. Men endnu er der ikke rørt ved julegudstjenesterne, som jo også allerede er underlagt indskrænkninger. I Hillerød havde 48 besluttet sig for messen juleaften kl. 14, mens 12 havde valgt messen kl. 16. Derfor valgte menighedsrådet, at vi kun gennemfører juleaftens messe kl. 14. De 10 som endnu har billetter til kl.16 kan få dem ombyttet hos sognepræsten. Messen bliver lidt kortere end vi plejer – vi skal passe på hinanden. Men en lille del af menigheden fejrer for os alle sammen. Til gengæld kan alle andre følge med via vores hjemmeside. Og senere ”on demand”. Vi arbejder på højtryk for at streaming-systemet kommer i orden. Men også her prøver Corona at genere os: varerne kommer ikke til tiden, teknikkerne arbejder mange steder samtidig, og vi andre mangler erfaring. En lille gruppe it-kyndige fra menigheden arbejder med. Men vi beder om jeres forståelse, hvis det tekniske ikke når at blive helt i top i denne jul.

Denne søndag hedder RORATE (lad det regne). Ordene kommer fra Esajas kap. 45: ”lad retfærd strømme ned fra skyerne”, og det bliver så overskriften til denne 4. søndag i advent.

Guds rige velsignelse.

p. Hans

(skrevet 17. december 2020)

 

 

 

JULEAFTEN er der kun adgang med pladsbilletter - for at overholde bestemmelsen om max 60 i kirkerummet. Billetterne kan erhverves i forb. med kirkens messer, fra søndag den 6. december. Først til mølle....

Messen er kl. 14 og i en lidt kortere udgave. Ingen messe kl. 16, fordi kun 12 havde taget billetter til denne messe. Kl.16-biletterne kan ombyttes til kl. 14-biletter hos sognepræsten. UDEN BILETTER, DESVÆRRE INGEN ADGANG (Coronaregler) Hvis alt går vel, vil messen, via menighedens hjemmeside - kunne ses samtidig på din PC (streames), eller på et senere tidspunkt (on demand). Vi øver os endnu, så vi beder om forståelse for evt. manglende kvalitet!!

 

(skrevet 16. december 2020)

 

INDSAMLING/STØTTE/HJÆLP.

Det er jo Coronaen, som bestemmer vores adfærd i denne tid. Og, vi skal passe godt på hinanden. Det var årsagen til, at menighedsrådet besluttede, at sognekirkens besøgende ikke fremover skal tage i det samme dørhåndtag, for at komme ind i kirken. Vi fik elektrisk automatik på døråbneren. Der sidder altså et lille elektronisk øje over døren, som høfligt åbner og lukker døren for dig. Og denne herlighed kostede 40.000.-

Vi havde disse penge i kassen, men nu er de der ikke mere. Der har fra flere sider været ønske om at bidrage til denne installation, hvorfor vi har indhentet biskoppens tilladelse til en indsamling i sognet - uden at betale den normale afgift til bispedømmets solidaritetskasse, på 40%

 

Vil du hjælpe din menighed, kan du gøre følgende:

Indbetale beløbet på bankkonto: 4183 - 0005001471, mærket INDSAMLING 1042. Såfremt I påfører CPR-nummer og navn, vil I automatisk få skattefradrag for gaven, (og sognepræstens taknemmelighed.

 

(skrevet 9. oktober 2020)

 

 

FIRMELSEN den 1. august, var præget af Corona. Biskoppen måtte holde 3 ceremonier, så han var i Kirkecentret hele dagen. Men jeg tror det lykkedes for os, at gøre dagen festlig for de ialt 11 firmander. Gode billeder i hjemmesidens galleri.

Holdet var egentlig på 15 firmander. Tre af dem ønskede at udsætte festen til næste år, da det ikke var muligt for dem at hente gæster fra udlandet hertil. Og den 4. firmand meldte fra, og vil ikke firmes alligevel.

Og her til september hvor børneundervisningen igen starter, er jo også et nyt firmandhold. Og sådan har vi nogle rutiner, som er med til at holde gang i menigheden. Hele tiden nye ansigter, hvor vi lærer hinanden bedre at kende.

Børneundervisningen begynder lørdag den 5. september kl. 9.30 - hvortil man blot møder frem.

(skrevet 5. august 2020)

 

Nye billeder her på hjemmesiden viser, at vi stadig kommer nærmere mod vores nye "normale" kirkeliv. I søndags - til Peter & Paul - var mange til søndagsmesse. Menighedsrådet har bestemt, at vi kan være 60 personer forsamlet. Det gir mulighed for, at vi holder de rigtige afstande. Og det er menigheden faktisk ganske god til. Dejligt, for vi skal passe på hinanden.

Men også det traditionelle grill-dag på kirkepladsen forløb ganske positivt. Og trods de nye regler, fik de mange deltagere god kontakt med hinanden. Tak til Titi, også for de store forberedelser - jeg bliver ved med at rose den hjemmelavede kartoffelsalat - tak til fam. Høhling, som slæbte møbler frem og tilbage, tak til Krystyna og Carsten som hjalp med at fordele det kulinariske.

(skrevet 4. juli 2020)

 

Kære Postmodtagere i Skt. Vilhelms Sogn, og alle jer andre.

 

Traditionen tro, så holder vi grill-sammenkomst:

 

Søndag den 28. juni 2020 ca. kl 1115. på pladsen foran kirken, som vi plejer sidste søndag i juni.

 

Coronasituationen har nu givet os lov til at samles udendørs med indtil 50 personer, der så bliver et maximum deltagerantal på 50.

 

Men også af hensyn til indkøb, vil vi gerne have, at I tilmelder Jer senest tirsdag den 24. juni ved enten

 

• at besvare denne mail med navn og deltagerantal

• at sende en sms til mig på tlf: 2033 0616 med samme oplysninger

• at ringe til mig på tlf: 2033 0616 med samme oplysninger

- fuldstændig som ved tilmeldingerne til søndagsmesserne.

 

Coronareglerne gælder stadig, husk bla.

 

• at holde afstand

• at håndsprit

• at hoste i ærmet, hvis du skal hoste

• at blive hjemme, hvis du har mistanke om, at du kunne være syg eller har symptomer på infektion med coronavirus.

 

- - -

 

Nærmere om tilmelding til messerne søndag den 28. juni kommer ud mandag den 22. juni eller snarest efter, idet der kan komme nye og forhåbentlig lempeligere regler i mellemtiden.

 

Med venlig hilsen

 

Finn Beyer Paulsen

“Postmester”

(skrevet 18. juni 2020)

 

 

Jeg, sognepræst Hans, fortsætter i mit embede endnu et år. Planen har i flere år været, at jeg skulle afgå pr. 1. august 2020. Men biskop Czeslaw har bedt mig blive endnu et år, hvilket jeg altså har accepteret. Alt fortsætter altså som vi plejer, bortset fra hvad Corona og statsministeren bestemmer. Menighedsrådet er indforstået.

(skrevet 4.juni 2020)

 

25 år med BISKOP CZESLAW den 8. maj, skulle have været fejret stort. Generalvikaren meddeler, at dette ikke lader sig gøre p.t. Men via bispedømmets hjemmeside www.katolsk.dk gives der mulighed for at sende biskoppen sit tillykke, måske med en lille gave. Herfra siger vi tillykke med de 25 år!

(skrevet 24. april 2020)

 

HJÆLP PAVEN MED AT BEKÆMPE Covid-19.

Via www.katolsk.dk kan vi støtte pave Frans' appel:

"Dette er en indsamling til Covid-19 hjælpearbejdet for de fattigste og mest udsatte i verden. Jeg håber du vil bakke det op.

Covid-19 har vist os, at hvad der var umuligt før, nu er muligt; vi kan stå sammen i fællesskab og solidaritet. Denne humanitære tragedie er et kald til at finde frem til det bedste i vores menneskelige natur og handle solidarisk. Vi skal vise ubetinget kærlighed og omsorg, specielt for de fattigste og de mest udsatte.

Pave Frans.

 

I menigheden har vi ikke kunne indsamle fastetidens gave/de lilla sparebøsser som vi plejer palmesøndag. Men lige nu kan vi råde bod på dette. Indsamlingen slutter den 4. maj.

 

Gå ind på bispedømmets hjemmeside, hvor du kan donere (hjælpe Pave Frans). Lige nu er der indkommet 17.250,-

(skrevet 21. april 2020)

 

 

2. søndag i påsken/Hvide Søndag/ Guds barmhjertigheds Søndag. Kært barn har mange navne. I år skulle nogle af vore børn have fejret, at det er et år siden, at de modtog deres første kommunion. Det bortfalder desværre. Ellers plejer vi at fejre børnenes 1. kommunion på denne søndag. Men da vi har ændret lidt i børneundervisningen i år, har vi ikke forberedt børn til denne fest.Hvide søndag markerer ellers, at de voksne dåbskandidater i urkirken, på denne dag, efter at være blevet døbt til påske, kunne modtage deres 1. kommunion. Og her bar de lange hvide kjoler (dåbskjoler) som tegn på renselsen ved dåben.

Men, kirken er låst, og jeg læser igen alene den hl.messe for alle jeres anliggender. Påskelyset er tændt. Det minder os om, at der altid er lys for enden af tunellen. Kristus siger: Jeg er verdens lys. Lyset kan ses under billeder!

Alle postmodtagere har fået tilsendt en prædiken, som måske kan give nogle gode tanker.

Endnu en gang: Glædelig Påske - halleluja.

(skrevet 17. april 2020)

 

GLÆDELIG PÅSKE - tidligere på denne påskemorgen, fejrede jeg - alene - den store opstandelsesliturgi. Jeg følte, at vi var sammen, selv om vi var hver for sig. Og jeg ved, at i mange af vore hjem, er både den stille uge og nu også påskefesten blev markeret tydeligt. 49 påskelys og palmegrene blev afhentet ved kirken palmesøndag. Og mange af jer har på anden måde haft en påskelys. Og nogen har sikkert fejret lige så godt uden. Egentlig begyndte kirken jo på denne måde, inden man byggede vore kirkebygninger. Så egentlig har vi i disse dage været ganske tæt på det oprindelige.

Opstandelse fortæller, at der altid er lys forude. Og det er noget vi kan bruge i denne Corona-tid. Vi glæder os alle til at komme tilbage til mere normale tider, ikk?

Endnu en gang: Glædelig Påske, og Guds rige velsignelse.

p. Hans

(skrevet påskedag 2020)

NB: Se kirkens påskelys under billeder.

 

I går, skærtorsdag, læste jeg den hl. messe for alle Jer og jeres anliggender. Alle postmodtagere (pt. 131 husstande) har løbende modtaget tekster og prædikener, og har således muligheden for at fejre påske i hjemmet. Bemærkelsesværdigt er, at sådan begyndte kirken for længe siden. Har fået et par tilbagemeldinger, hvor også en familie fortæller, at det lige som bandt familien tættere sammen. Også med dem, som man ofte er i kirke sammen med. Dejligt at høre!

 

I dag, langfredag, er der kun liturgi. Har netop hejset kirkens flag på halv, hvor det jo bliver hele dagen. Af for mig uforklarlige grunde, plejer Danmarks kirker at være ekstra godt besøgt netop i dag. Det handler om Jesu lidelseshistorie med liv og død. Glæden med opstandelsen har vi stadig til gode. Men til begge lejligheder har vi udsendt "hjælpemidler" til postmodtagerne.

Vil du være postmodtager, så send besked til hilleroed@katolsk.dk

(skrevet 10.april 2020)

 

I går, palmesøndag, læste jeg den hl. messe for alle jeres anliggender. Jeg var alene i kirken mens jeg velsignede palmegrene og de små påskelys. I løbet af søndag og mandag er der blevet afhentet 49 påskelys, grene og skriftlig påskehilsen. Det betyder, at mindst 49 familier prøver dette nye, at have huskirke på bopælen. Postmodtagere får fremdeles tilsendt tekster og prædikener til at medvirke i dette nye tiltag. Ønsker jer al mulig velsignelse i denne alternative måde af fejre den stille uge og opstandelsen.

kh p. Hans

(6.april 2020)

 

Har d.d. (5.søndag i fasten) udsendt en miniprædiken til postmodtagerne. Vil du være postmodtager, så meld dig til sognepræsten: hes@katolsk.dk

(skrevet 29. marts 2020)

 

Palmegren (velsignet) + lille påskelys, som kan bruges til at fejre den stille uge og påsken i hjemmet, kan afhentes på kirkepladsen:

palmesøndag den 5. april kl. 12 - 18 og mandag den 6. april kl. 10 - 18 (så længe forråd rækker), ved høflig selvbetjening. Venligst: kun 1.gren+1 påskelys pr. husstand.

Alle, som er tilmeldt elektronisk post, har fået mere udførlig vejledning. Ønsker du at komme på listen, så kan du sende mig besked om dette: hes@katolsk.dk

(skrevet 28. marts 2020)

 

Fælles bøn, med de andre kristne kirker, søndag den 29. marts.

Se bispedømmets hjemmeside: www.katolsk.dk

(skrevet 27. marts 2020)

 

Bed et Fader Vor, i kampen mod Corona, med pave Frans den 25.marts (Herrens bebudelse) kl. 12. Se nærmere på www.katolsk.dk

(skrevet den 24. marts 2020)

 

Firmelsesdatoen, den nye, er: lørdag den 1. august kl. 16. Firmanderne mødes til sidste forberedelse: søndag den 26. juli (efter søndagsmessen).

(skrevet 24. marts 2020)

 

Kære kirkegængere, kirkedøren var låst, men

jeg læste til morgen messen for alle jer, som under normale omstændigheder ville være kommet til søndags-messe, samt alle jer, som ikke har mulighed for at komme til søndagsmessen. Jeg bar den lyserøde stola (vi fejrer i dag lætare/midfaste). Menigheden samlede ind og købte denne håndvævede stola af kunstneren Elsebeth Plate (+ 2014) - som også har vævet det store vægtæppe i våbenhuset, og som på det tidspunkt var medlem af menighedsrådet og lærer ved børneundervisningen.

Den afsluttende Guds Velsignelse nåede bestemt ud i jeres hjerter!

(skrevet 22.marts 2020)

 

CORONA.

ØV – men sundhedsministeren har den 17. marts bestemt, at kirkeinstitutioner skal holdes lukket. Og biskop Czeslaw skriver på www.katolsk.dk at dette gælder for katolske kirkeinstitutioner indtil den 30. marts. Således er Katolsk Kirkecenter lukket, indtil videre.

 

Følg med på bispedømmets hjemmeside www.katolsk.dk og oplev kirkens indgang til vores nuværende Corona-situation

(skrevet 20. marts 2020)

 

Når man nu ikke kan komme til messe om søndagen.

Hilsen fra biskoppen Czeslaw Kozon

 

De stærke bestræbelser på at begrænse følgerne af coronaepidemien har ført til drastiske forholdsregler i både de civile og det kirkelige liv. Udover at tage de nødvendige hygiejniske hensyn opfordres vi til mindst mulig fysisk kontakt og til kun at mødes i mindre grupper. Mange at disse tiltag har skullet gøres hurtigt og fra den ene dag til den anden.

Som allerede meddelt er den naturlige deltagelse i søndagsmessen også blevet så godt som umuliggjort, fordi alle offentlige messer i bispedømmet indtil videre er indstillet. Vi har haft travlt med at fokusere på det, der ikke kan lade sig gøre og ikke foreslået mange alternativer. Det er ikke helt godt nok, så derfor bringes der her nogle forslag til, hvordan man kan markere søndagen, selv om man ikke kan komme til messe.

 

Alternativer til deltagelse i søndagsmessen

Søndagen er ugens hviledag og skal i særlig grad også helliges Gud og vort åndelige liv. Deltagelse i søndagsmessen er den vigtigste måde at gøre dette på, når man ikke er forhindret i det. Dog kan og bør man også markere søndagen som helligdag, selv om kan ikke kan komme til messe. Det kan ske ved

 

1. at følge livestreamingen af messerne i domkirken på www.katolslk.dk

2. på tv, radio og computer at følge én af de mange transmitterede messer på udenlandske både kirkelige og verdslige kanaler.

3. individuelt, men ikke mindst som familie at samles i bøn og oplæsning af søndagens liturgiske læsninger, som kan findes på nettet eller i bispedømmets liturgiske kalender.

 

Ingen af disse forslag gør det muligt at deltage i eukaristien, hvilket nok er det største savn. Dog behøver man ikke at være helt uden eukaristisk kontakt med Kristus. Kirken kender og anbefaler, hvad der kaldes ”åndelig kommunion,” som består i, at man i bøn bekender sin tro på Kristi nærvær i eukaristien og udtrykker ønsket om og længslen efter at være forenet med ham.

På side 484-491 i ”Bønnebog for Den katolske Kirke” findes der et stor udvalg af kommunionsbønner. En bøn ved åndelig kommunion findes på side 491-92 og lyder:

 

Herre, Jesus Kristus,

Du som er til stede i Altrets helligste Sakramente,

jeg tror på dig, jeg håber på dig, jeg elsker dig.

Lad intet skille mig fra dig,

lad alt føre til større fællesskab med dig;

lad min længsel efter dig komme for dagen i min kærlighed til dig

og til dem, jeg møder på min vej. Amen.

 

Under den nuværende krise må vi undvære mange berettigede goder. Må dette pålagte afsavn styrke vor påskønnelse af dem, ikke mindst deltagelsen i eukaristien og lade vor længsel efter den snart gå i opfyldelse. Lad dette være genstand for vor bøn sammen med bønnen for alle, som lider under coronavirussen, enten ved at være smittet med den eller være ramt af dens følger for menneskeligt samkvem.

 

København, den 14. marts, 2020

 

+Czeslaw

 

 

 

Kære Menighed.

På bispedømmets hjemmeside www.katolsk.dk står der følgende:

”Følg med i søndagsmessen i domkirken via livestream”. Via denne hjemmeside, er det altså muligt at følge med i søndagsmessen i Sankt Ansgars Kirke, på søndag kl.10, hvis man har en it-skærm. Det er ikke muligt at møde frem til bispemessen, men altså se/høre den, f.eks. på sin PC 

Kh p.Hans

(skrevet 13. marts 2020)

 

 

Kære Menighed. CORONA generer os. Og derfor har biskop Czeslaw i dag, den 12. marts besluttet: at alle offentlige gudstjenester og andre sammenkomster i menighederne aflyses. (i lighed med Folkekirken)

Sognekirken vil være åben i dagtimerne, som vi plejer. Brug (meget) gerne hånd-spritten i våbenhuset, både før og efter jeres besøg.

Meddelelse om fornyet kirkelig aktivitet, vil fremgå af kirkens hjemmeside og opslag i våbenhuset.

Vi håber alle, at dagligdagen snart bliver normal igen. Og indtil da har vi – som statsministeren udtaler det: ”mere brug for hinanden og hinandens hjælp og solidaritet end det før var tilfældet”.

Nu har vi alle lidt ekstra at bede om hos Vorherre – ikke nogen dårlig opgave her i fastetiden.

Alt godt, og Guds velsignelse.

Kh p. Hans

(skrevet 12. marts 2020)

 

 

 

 

NYE TILTAGvedr. Corona.

Fra d.d er vievandskarrene uden vievand. Vi giver ikke hånd til fredshilsen, og vi modtager kun nadveren i hånden. I våbenhuset kan man afspritte sine hænder!!!

Ingen panik - kun omtanke.

(skrevet 6. marts 2020)

 

Den hl.Kommunion

For at mindske muligheden for influenza-smitte (kaldet CORONA), kan modtagere af kommunionen, indtil videre, kun modtage nadveren som hånd-kommunion i kirken i Hillerød. Altså, indtil videre, ingen mundkommunion. Beder om jeres forståelse!

Sognepræsten

(skrevet 1. marts 2020)

 

"Pølser på kirkepladsen" søndag den 7. juli flyttes til

søndag den 14. juli - grundet forventet dårligt vejr.

 

KONVERTITKURSUS

3 personer har tilmeldt sig konvertitkursus hos sognepræsten. Måtte der være flere interesserede, tilbyder p. Hans dette kursus over den kommende vinter. Tidspunkt vil være mange TORSDAGE kl. 17, fra september måned. Kandidater fra sognet bedes sende p. Hans en mail om interessen.

(skrevet den 13. juni 2019)

 

Den nye persondatabeskyttelseslov betyder lidt ændring også på menighedens hjemmeside. Der bliver færre fotos, idet vi kun har lov til at vise "oversigtsbilleder", og normalt ikke personnærbilleder. Men hvis man dukker op ved de forskellige lejligheder, kan man jo se med sine egne øjne - og det er endnu ikke blevet forbudt!!

(skrevet den 25. maj 2019)

 

Så fik vi afviklet JULEMARKED 2018

Igen 4 timer med mange besøgende. Nogle forlod os igen med ordene: Tak for en dejlig dag.

Tak til alle Jer som på en eller anden måde bidrog til den gode dag og det gode resultat. Vi tjente lidt mere end sidste år. Og, som altid, går pengene til at vedligeholde/drive vores kirkecenter. Desværre har vi mange, som ikke betaler kirkeskat. Men I som betaler kirkeskatten + julemarkedet gør, at menigheden ikke skal tigge for at kunne løbe rundt finansielt.

Et andet sted på hjemmesiden er der et færdigt regnskab, udarbejdet af vores regnskabsfører Brian. Ganske spændende at studere!

Og endnu et andet sted har vi godt fotos fra Marcus Kluge. De nye persondataregler betyder, at vi fremover kun kan vise fotos med tilladelse, eller "oversigtsfotos". Og naturligvis tager vi reglerne ad notam.

Med given lejlighed ønskes I alle en velsignet jul og et godt nyt år, også som menighed.

(skrevet 17. december 2018)

 

Bogudsalget i vindueskarmen i våbenhuset forsvinder igen. I stedet præsenterer vi bl.a. de sidste nye udgivelser fra Pastoralcentret i VARMESTUEN med jævne mellemrum (opslag i våbenhuset). Kom, kig og køb (evt.) Vi beder om kontant betaling.

(skrevet 20. november 2018)

 

Kirkens orgel er ved at blive renoveret. Se fotos andet sted. 3 dage brugte specialisten på at fjerne alle piber og rengøre dem samt resten af instrumentet. Sidste gang dette skete, var i forbindelse med opsætningen i 1986, da vi hentede orglet i Himmelev Kirke i Roskilde. Det kan igen spille, men mangler endnu den sidste intonering, om 8 dage fra skrivende dato.

(skrevet 10. juli 2018)

 

 

TILMELDINGSLISTE vedr. Busturen til Rudekøbing/Langeland den 13. juni, hænger nu på opslagstavlen i våbenhuset.

 

(skrevet 11. maj 2018)

 

 

KIRKESKAT-KAMPAGNE

 

Nedenstående brev er udsendt til alle i sognet, som også modtager sognebladet elektronisk. Det fremlægges i kirken. Og det nævnes i "meddelelser" under søndagsmessen:

 

den 10. maj 2018.

 

Kære postmodtager/medlem af Sankt Vilhelms Menighed,

 

Dette brev handler om kirkeskat. Thi i forbindelse med vores nylige 1.kommunionsfest og Firmelse, konstaterede jeg, at mange af familierne endnu ikke betalte kirkeskat. Og uden at gå alle sognets medlemmer igennem med tættekam, er jeg sikker på, at der også er mange andre, som endnu ikke har tilmeldt sig kirkeskats-ordningen.

 

Et sogn har mange udgifter. Varme, lys, rengøring, musik, vedligeholdelse, præstebolig og –bil, o.l. skal alt sammen betales, også selv om man måske ikke bruger kirken så meget. Til gengæld er der en sognekirke med sognepræst i Hillerød, når vi har brug for den. Og der er ikke andre end os til at sikre dette.

 

Vi har netop fået malet våbenhuset og gangen på 1. sal, vi har måtte købe ny kopimaskine til afløsning for den 11 år gamle, vi skal reparere sætningsskader på den ene gavl og vi skal have rengjort/vasket orglet for et tykt lag støv – ikke sket nogensinde.

 

Det drejer sig altså om driftsudgifter og vedligeholdelsesudgifter. Igennem årene, har tyske katolikker doneret til fordel for os (ganske rigeligt). Nu skal vi klare det selv.

 

Stor tak til alle jer, som allerede betaler katolsk kirkeskat. Og stor tak til jer, som nu tilmelder jer. P.t. er det cirka 30% som yder, for at de øvrige også har mulighed for at nyde. Og bemærk, at den ene % kirkeskat er fradragsberettiget på selvangivelsen (og altså er et skjult statstilskud) 

 

De bedste hilsener

 

Hans Esmark

Sognepæst

 

 

 

 

75-års fødselsdag fortæller billederne andet sted på hjemmesiden. Den 25. februar, dagen før dagen, men en søndag, overraskedes jeg af stofuld kirke og efterfølgende fest-brunch i menighedssalen med over 80 deltagere. Formand Jette talte, Kels Lauritsen talte, vi sang og hyggede. Tak for en dejlig dag, og tak for gaverne som, blev mig tildelt. Mest glædede jeg mig nok over de mange, som ved bordene talte samme for første gang. Dejlig stemning.

(skrevet 4. marts 2018)

 

PRINS HENRIKs DØD blev i Sankt Vilhelms Kirke markeret ved, at vi Askeonsdag læste den hl.messe for Prinsen, og på begravelsesdagen flagede på halv/hel, som det offentlige Danmark. Vi ringede ikke de 2x 1/2 time, af hensyn til naboerne. Men klokken ringede Angelus kl. 12, som den plejer.

(skrevet 21. februar 2018)

 

NYT MENIGHEDSRÅD vil konstituere sig kort efter valgdagen, søndag den 18. marts. Formanden for valgstyrelsen skriver:

 

Kære nuværende og kommende menighedsråd og valgstyrelse: Iht "kvikguide" fra Bispekontoret for sidste frist for at stille kandidater til MR18: 18. februar kl. 16.

Iht vedtægten for valget § 9, stk. 8, betragtes de opstillede som valgte, hvis der ikke er opstillet flere kandidater end der skal vælges og valget kan således anses for at være afsluttet med et fredsvalg af jer fem råder og valgstyrelsen kan trække i civil igen med tak herfra og et lykke til råderne.

Søndag de. 4. marts stiler vi uændret mod at præsentere menighedsrådet, så de tilstedeværende deltagere i messen kan få ansigter på jer.

Keld Lauritsen.

(skrevet 20. februar 2018)

 

De 5 menighedsråder hedder: Jette Werner, Susanne Jørgensen, Alexander von Wallfeld, Anne-Mette Hornuff og Claus Bønnelycke (nyt medlem). Herudover er sognepræsten fast medlem.

(skrevet 20. februar 2018)

 

KIRKESKATTENsom menigheden jo lever af, er gået tilbage, mens de faste udgifter er stigende. Over 3/4 af menighedens medlemmer betaler ikke kirkeskat, og flere af de trofaste økonomiske støtter, er gået bort.

I Danmark er det store flertal betalende medlemmer af Folkekirken og betaler kirkeskat til denne - selv om de fleste ikke bruger folkekirken i dagligdagen. Man betaler og støtter fordi man ønsker, at kirken skal være der, når/hvis man en dag får brug for den.

Bare de mange ikke-betalende katolikker i menigheden ville tænke på samme måde, så det ikke er et lille mindretal der bærer udgifterne alene. Der er faktisk menigheder i Danmark som blev nedlagt, fordi menighedens medlemmer ikke ville støtte tilstrækkeligt økonomisk.

Sognepræstens store ønske ved han 75 års fødselsdag er dette, at sognets medlemmer i højere grad vil bære med økonomisk.

Nye kirkeskattebetalere kan kontakte bispekontoret direkte: Lilian M. Jakobsen: lj@katolsk.dk, eller sognepræsten p.Hans: hansesmark@adslhome.dk , og vi skal nok være behjælpelige.

(skrevet 16. februar 2018)

 

Biskop Czeslaw har tildelt os ny firmelsesdato vedr. firmelsen i 2018 (altså for de firmander, som begynder undervisningen i september måned). Det bliver lørdag den 4. maj 2019 kl. 16.

(skrevet 26. januar 2018)

 

MobilePay er kommet til Møllestræde 7 i Hillerød. Nummeret er: 82331. Kan bruges ved køb, gaver o.l. til menigheden. Kan ikke bruges til kirkeskat - idet kontoen ikke kan håndtere skattefradrag og lign.

(skrevet 4. januar 2018)

 

HARTMUT POSSEKEL er død Mange fra menigheden husker Hartmut som formand for menighedsrådet i Sankt Vicelin i Lübeck. I ca. 40 år har Hartmut været primus motor for venskabet mellem vore menigheder. Hartmut efterlader hustru Rosi og to voksne børn.

Begravelse finder sted fredag den 17. november i Lübeck.

R.I.P.

(skrevet 8. november 2017)

 

1. kommunionsfesten, lørdaG DEN 7. OKTOBER var en dejlig oplevelse. 17 børn deltog i denne fest - så mange, at vi måtte fejre festen både kl. 14 og kl. 16. Enkelte billeder kan ses her på hjemmesiden. Stort tillykke til alle 17 børn. Og nu fortsætter de børneundervisningen om lørdfagen, sammen med de andre børn og unge.

(skrevet 27. oktober 2017)

 

BØRNENES RELIGIONSUNDERVISNINGstarter lørdag den 2. september kl. 9.30. Der er ingen tilmelding; man møder blot frem.

Se i øvrigt under fanen "børnenes religionsundervisning".

(skrevet 29. juli 2017)

 

Biskop Czeslav har forlænget sognepræstens embedsperiode med 1 år, indtil den 31. juli 2018. Når præsterne er gamle (over 70 år) forlænges altid kun med et år ad gangen. Biskoppen skriver:

"Kære Hans. Vedlagt sender jeg dig dekretet med din uidnævnelse til sognepræst ved Sankt Vilhelms Kirke. Jeg siger dig tak for din beredvillighed og ønsker dig Guds velsignelse for dit virke".

(skrevet 29. juli 2017)

 

FIRMELSESDATO 2018 har biskop Czeslaw fastlagt til:

FREDAG den 20. april kl. 16.

(skrevet 21. juni 2017)

 

Møn - : Magleby Kirke + Thorsvang Samlermuseum SKOVTUREN 2017 havde 24 deltagere. Igen med sol og godt humør. Billeder på hjemmesidens forside.

Have a Look!

(skrevet 22. juni 2017)

 

Billeder i massevis

Firmanderne og gæsterne kan gense situationer fra firmelsen af vore 6 firmander.

Og efter festmessen, spiste biskoppen lidt mad med menighedsrådet (visiterede) og vore 2 gamle religionslærere. Her overrakte biskop Czeslaw pavens fortjenstmedalje (- med ret til at bære samme) til John Hornuff for næsten 40 års regnskabsfører-tjeneste, og til Jette Werner for rigtig mange års arbejde for menigheden - på alle måder. Også vi siger tillykke med den velfortjente udmærkelse.

 

Pinsedag havde menigheden overrasket med at arrangere brunch i anledning af sognepræstens 40-års præstejubilæum. 90 ud af de 170 gudstjenestebesøgende deltog. Der blev holdt tale og en familie havde lavet en sang. Og sognepræsten takker og bukker så mange gange - ikke mindst for den gave han fik overrakt af formand Jette. Tak til alle som gjorde denne dag til en fest.

(skrevet 19. juni 2017)

 

FLERE NYE FOTOS zum mitnehmen/take away

Først et enkelt fra vores LUTHER-aften med foredrag af Bjørn Thomassen, som gendrev nogle af de mange myter om reformationen, blandt andet at folk var så glade. Eks.: På Vinderød kirkegård er en lille høj med et lille kors, til minde om den 1. ikke-katolske præst efter reformationen. Historien er: Kirken var fyldt med katolikker og præsten holdt en donnerprædiken. Han afsluttede med at knuse Maria-statuen - som i generationer havde betydet meget for de troende - midt foran de troende. Vreden fik dem til at drive præsten ud af kirken og myrde ham.

 

Og herudover er gode billeder fra søndag den 23. april hvor en gruppe børn, som for et år siden modtog deres 1. kommunion, mindedes deres fest. Og her er temmelig mange fotos. Ved at klikke på overskriften dukker billederne frem. Alle kan se, at vi havde en dejlig fest.

(skrevet 16. maj 2017)

 

 

 

KYNDELMISSE-FOTOS under billeder her på hjemmesiden, viser, at endnu 3 krus blev uddelt. Jette Werner fik dermed vores tak for mange års tjeneste for menigheden (blomster, vask, organisering, støtte osv) Hun fortsætter med alle disse opgaver. Agnes Andersen fik vores tak for mange års tovholdning omkring ældre-træf. Hun er nu afløst af Hanne Palm. Organist Knud-Erik fik vores tak for dejligt orgelspil gennem ca. 13 år, og han fortsætter gerne.

(skrevet 7. februar 2017)

 

NY REGNSKABSFØRER

Denne søndag - på Sankt Ansgars Fest - fremviste vi den gamle regnskabsfører John Hornuff og den nye regnskabsfører Brian Christensen for menigheden. Sognepræsten takkede John for mange års daglige arbejde med menighedens finanser (siden 1980) og overrakte John et æres-krus. Samtidig takkede sognepræsten Brian for næsten lige så mange års trofaste ministranttjeneste - som ophørte, da Brian mødte sin nuværende hustru!! Også Brian modtog et æres-krus. Og så blev Brian budt belkommen som vores nye regnskabsfører.

Under billedportalen ligger fotos fra dagen, også et foto af æres-kruset.

(skrevet 30. januar 2017)

 

KATOLSK LOMMEBOG er fremkommet, og sælges i våbenhuset for kr. 100,- så længe lager haves.

Jeg anbefaler alle katolikker at eje sådan en lommebog, som foruden den normale Mayland-kalender også indeholder en oversigt over alle dagenes læsninger i de katolske kirkers gudstjenester. Den indeholder også en oversigt over sogne, messetider, telefonnumre, ordenssamfund, navne på sognepræster (også pastor Hans' fødselsdag!!).

(skrevet 4. november 2016)

 

CARITAS har skrevet tak for fastekollekten 2016: kr. 4500,- Tak til alle som støttede.

(skrevet 22. juni 2016)

 

VELLYKKET UDFLUGTigen i år. Vi var i Asnæs og besøgte Odsherreds museum og Swanernes Hus - god middag - sol hver gang vi forlod bussen - 28 deltagere.

(skrevet 22. juni 2016)

 

 

LANGFREDAGS-KOLLEKTEN til Det hellige Land, indbragte kr. 1000,- TAK

(skrevet 2. påskedag)

 

CARITAS-fastekollekten på palmesøndag (kollekt og sparebøsser) indbragte kr. 4.500, som straks er videresendt. Stor tak!

(skrevet palmesøndag 2016)

 

ODENSE-VALFARTEN lørdag den 27. februar, med 37 deltagere, var en stor oplevelse. Gode fotos af nogle af deltagerne her på hjemmesiden.

(skrevet 6. marts 2016)

 

NICOLAUS den 6. december ved kirkekaffen:

(se foto af bispen under billeder)

 

Ho Ho Ho

Nå her er I jo, kære katolikker,

først var jeg ikke helt sikker;

for eftersalget i rummet derhenne,

er endnu ikke helt til ende.

I dag, den 6. er det Nicolaus’ fest,

så jeg inviterer mig selv herhen som gæst.

Dog mangler mit navn i kirkens liturgiske kalender.

Men, det er fordi det er søndag – tja, sådan noget det hænder.

 

Jeg vil blot takke for året der gik,

for alle de gode indtryk jeg fik.

Om søndagen kommer I flittigt og synger,

og glemmer derved alt det, som i hverdagen tynger.

Og kirkekaffen, som mange gerne vil ha’

den er slet ikke så ringe endda.

 

Nogle af jer studerer flittigt i katekismen,

den er Kirkens gode svar på ateismen.

Nogle nyder kultur-samvær visse dage,

Og skyller det ned med kaffe og kage.

Lørdage kommer børn og lærer om troen,

og det er jo noget man skal lære af nogen

Julemarked er noget menigheden kender.

Den dag kommer både gæster og venner.

Igen i år har mange nydt den gode katolske ånd,

Skal vi give alle de flittige medarbejdere en hånd?

 

Klappe!

 

En medalje skulle I alle have,

i hver te fald en lille gave.

Et billede af mig I alle får,

så kan I slikke på det som trøst, når jeg går.

HO ho ho

 

(alle fik en lille slikkepind med billede af Nicolaus)

Skrevet den 6. december 2015)

 

 

JULEMARKEDET var igen en succes. Selv om det regnede den halve dag, kom de besøgende i en lind strøm. Og de gik alle hjem igen med smil på læben og hænderne fulde. Personalerne sørgede som sædvanlig for, at stemningen var denne gode og meget omtalte lune og hyggelige (mange gode ord - ikk?).Omsætningen var lidt mindre end sidste år, men noget kan indhentes ved eftersalget de kommende to søndage.

Tak til alle jer om støttede og bar. Fotos kommer om nogle dage.

(skrevet den 28. november kl. 18)

 

BINDING AF ADVENTSKRANSE I DAG SØNDAG ER AFLYST - PÅ GRUND AF VEJRET Kontakt Titi eller Jette vedr. nyt tidspunkt!

(skrevet søndag morgen den 22. nov.)

 

INDBRUD i kirken i nat. Man har "kun" stjålet den store PH-koglelampe i våbenhuset. Det var velforberedt. Man har været i kirken timer forinden, har åbnet en af palædørene, men skubbet den til. Således er der "heldigvis" ingen skader på døre eller vinduer. Men.....

Elektrikeren søger p.t. en nødbelysning, indtil en ny lampe måtte komme op.

Tyven får en fæl overraskelse: Man kan ikke sælge disse lamper videre, når dele mangler. Og tyven glemte selve ophænget - det kan man ikke købe, uden at dokumentere ejerskab til en reelt indkøbt lampe. Endvidere har præsten for længe siden indridset to store bogstaver oven på lampen!

Men arbejdet med politi, forsikring og elektriker, samt ærgelsen - det slipper vi ikke for.

(skrevet 5. november 2015)

 

Sognepræstens betænkeligheder omkring den store folkevandring ind i Europa (ganske kort):

Jeg tror alle danskere er parat til at hjælpe mennesker i nød. Men mange undrer sig samtidig over, at de rige arabiske lande ikke tager imod deres egnes trosfæller/sprogfæller. Og så lød det i dag i Danmarks Radio, at Saudierne vil hjælpe flygtningene ved at donere og altså betale 200 moskeer i Tyskland. Denne gamle kristne del af Europa optager nu store mængder af muslimer i nød. Og Saudiarabien sørger for at disse mennesker får moskeer overalt, hvor de kan bede til Gud på arabisk! Det ligner ikke integration. Det ligner noget helt andet!

Jeg mener derfor, at alle vi som gerne vil hjælpe, skal gøre det i nærområderne. Og vi skal ikke være fedtede. Jeg frygter nok også, at Europa efterhånden bliver multikulturel, på bekostning af nationalstaterne og deres særegne kultur, alt det vi nyder, når vi rejser på ferie hos hinanden.

(skrevet 11. september 2015)

 

KULTURNAT i Hillerød fredag den 18. september. Vi holder kirkecentret åbent for nysgerrige/interesserede kl. 19 - 22. Måske en lille snak over en kop kaffe!

(skrevet 1. september 2015)

 

SOGNEPRÆSTEN har fået forlænget sin tid som sognepræst ved Sankt Vilhelms Kirke i Hillerød i endnu 2 år - til 1. august 2017 - fremgår det af "meddelelser fra Bispekontoret".

(skrevet 15. august 2015)

 

SOMMERFERIE

Sognepræsten holder sommerferie i august - de fleste hverdage, men fejrer selv søndagsmessen alle søndage.

Kontakt til præsten (som ikke kan vente), kan altid ske via mail: hansesmark@adslhome.dk eller ved besked på telefonsvarer: 4824 1402.

(skrevet den 4. august 2015)

 

citat fra DR/P4:

Prins Henriks fødselsdag og Fandens fødselsdag falder på samme dato.

Hvad har disse to ellers til fælles?

De er begge kede af kun at være nummer to!

(skrevet den 9. juni 2015)

 

ÆBELHOLT KLOSTERMARKED finder sted i weekenden 13/13 juni. Markedet åbner med en katolsk messe i det gamle kapel i ruinerne, lørdag kl. 11. Kom og vær med. Mange af "skuespillerne" deltager også i gudstjenesten, iklædt gamle munke og nonne-klæder. Tidligere betalte vi ikke entre, men initiativet har brug for støtte (også til fordel for katolsk lokalhistorie). Således betaler vi, som alle andre. Til gengæld kan vi blive og opleve tiden på abbed Vilhelms tid - det er en god oplevelse.

(skrevet 3. juni 2015)

 

FIRMANDER til firmelse i 2016 skal tilmelde sig pr. mail med CPR-nummer

inden sommerferien!!

(skrevet den 26. maj 2015)

 

Citat fra TV dags dato:

En fisker sagde:

Vorherre bestemmer hvornår det stormer.

Vi bestemmer, hvornår vi sejler ud for at fiske!

(skrevet den 26. maj 2015)

 

MORSOMHED

Det her med Gud og Vorherre er lidt svært at finde ud af.

Hvis du spørger husets frue: Må jeg ryge? ,kan hun svare

Gud bevares: hvilket betyder JA

eller

Vorherre bevares: hvilket betyder NEJ

(fra Danmarks Radio 8. april 2015)

 

GLÆDELIG PÅSKE. Det var dejligt at fejre påskemesserne sammen med så mange.

(Påskedag den 5.april 2015)

 

Jødisk Påskemåltid blev afviklet i går - tirsdag i den stille uge. 46 deltagere havde tilmeldt sig, og alle deltagere fik en god og oplevelsesrig aften. Ikke mindst den veltillavede mad (kold velbearbejdet lammekølle, Caroset, div. grønt og gode vin). Tak til Mette og John for endnu engang at have brugt nogle dage på det kulinariske og tak til Jette for det smukt dækkede bord. Selv oprydningen gik glat. Tak til alle jer, som bidrog til den gode stemning!

(skrevet den 1. april 2015)

 

Følgende svar til bispekontoret vedr. "Høring om det nye katolske Danmarkskort", blev i dag, den 1. søndag i fasten, oplæst for den forsamlede menighed.

Svaret er blevet grundigt gennemarbejdet af menighedsrådet, hvor de mange ønsker fra menigheden ved forrige møde er blevet indarbejdet. Menigheden besvarede oplæsningen med klapsalver.

Sidste del af svaret er dog ikke medtaget på hjemmesiden, idet det drejer sig om meget personlige begrundelser.

 

Svar på brev af 12. januar 2015 vedr. ”Høring om det nye katolske Danmarkskort” fra Sankt Vilhelms Menighed i Hillerød.

 

Menighedsrådet har medinddraget menigheden i denne besvarelse. Efter forudgående annoncering er udkast til besvarelse blevet læst op for de mange fremmødte sognemedlemmer efter søndagsmessen. Menigheden fik dermed lejlighed til at kommentere og ændre på udkastet før den endelige vedtagelse.

Menighedsrådets besvarelse er således udtryk for menighedens holdninger i sagen.

Menighedsrådet agter at offentliggøre denne besvarelse i sognebladet og på hjemmesiden. Dette gælder også det kommende svar fra Bispekontoret.

1. Beskrivelse af de aktuelle forhold i sognet og menigheden i Hillerød.

Sankt Vilhelms sogn i Hillerød er formentlig et af de mest velfungerende og harmoniske katolske sogne i Danmark. Dette skyldes i væsentlig grad den danske sognepræst Hans Esmark, som med ukuelig energi og vedholdenhed har opbygget en velfungerende pastoral enhed med værdige messer og gode indholdsrige prædikener. Dertil kommer fælles sogneaktiviteter og julemarked samt hjemmebesøg hos ældre og syge. Menighedens medlemmer afspejler mange nationaliteter. Samtidig formidles evangeliet i en forståelig dansk kontekst. Yderligere er det lykkedes at etablere og fastholde et samarbejdende menighedsråd af erfarne sognemedlemmer.

Sogneadministrationen er forbilledlig, og sognet hviler økonomisk i sig selv.

Det er således lykkedes menigheden i Hillerød at opfylde målsætningen for ”Det nye katolske Danmarkskort”, citat: ”Vi er Kristi Legeme, som skal forkynde evangeliet for alle mennesker ud fra levende fællesskab med gudstjeneste, vidnesbyrd og omsorg for andre som de bærende søjler”.

Personer, der tidligere har været tilknyttet de nedlagte sogne i Birkerød og Hørsholm, samt Roskilde, og som har tilsluttet sig Hillerød menigheden, giver udtryk for deres glæde over nu at tilhøre en velfungerende og imødekommende menighed.

 

2. Menighedsrådets og menighedens ønsker og forventninger til sognets fremtid.

Menigheden håber, at sognepræst Hans Esmark vil kunne fortsætte som sognepræst de næste år, og herefter kan afløses af gerne en ny dansk præst. Alle nabopræster er ikke-danske, hvilket sprogligt og kulturelt giver nogle udfordringer. Men, om end biskop Czeslaw ifølge p. Hans forstår dette ønske – synes dette ikke p.t. muligt. Men menigheden finder, at forankringen i den danske kultur herunder benyttelse af den righoldige ”Danske Salmeskat”, også skal respekteres fremover.

Menigheden foreslår derfor, at diakon Kåre og hans hustru Eva-Maria på et passende tidspunkt overdrages det daglige ansvar for Sankt Vilhelms Menighed, mens Hans Esmark fortsætter som ansvarshavende sognepræst og påtager sig at læse messe om søndagen, høre skriftemål og fortsat besøge syge og gamle i menigheden, hvilket han har udtrykt, at han gerne vil. Det er alm. kendt i bispedømmet, at Kaare og Eva-Maria tidligere har varetaget denne opgave i en menighed til manges glæde. Og menigheden i Hillerød glæder sig hver gang Kaare deltager i en søndagsmesse.

3. Menighedsrådets kommentarer til det udsendte forslag.

Menighedsrådet er særdeles overrasket over fremlæggelsen af ”Det nye katolske Danmarkskort”, der for os er kommet som lyn fra en klar himmel. Vi vil meget gerne have været inddraget i udarbejdelsen på langt tidligere tidspunkt.

Nordsjælland: På baggrund af det biskoppelige dekret af 27. sept. 2013, med virkning fra 7. oktober 2013, hvor sognene i Birkerød og Hørsholm blev nedlagt, forventede Menighedsrådet retteligt, at de nye sognegrænser mellem Helsingør og Hillerød nu lå fast. Specielt fordi der sideløbende blev foretaget renovering af kirkekomplekset og præstebolig i Helsingør. Men på kortet i K.O. er denne sognegrænse fjernet – om end materialet stadig taler om 2 selvstændige menigheder.

Øvrige Danmark. Med den planlagte nedlæggelse af de otte sogne er Menigheden af den opfattelse, at hvis disse sogne nedlægges, vil det være en fortsat ”åreladning” af den Romers Katolske Kirke i Danmark, som i sidste ende kan slutte med ”forblødning”. Det, der bliver nedlagt og solgt fra nu, vil aldrig komme igen.

Man kan ikke umiddelbart forvente, at katolikker i Danmark magter at transportere sig over lange afstande for at gå i kirke. Menighedens medlemmer kender eksempler på katolikker fra det nedlagte sogn i Birkerød, som ønskede at slutte sig til den lokale Folkekirke bl.a. på grund af den længere afstand til en katolsk kirke. Andre magter ikke længere at komme i kirke.

Menighedsrådet har forståelse for, at det store tab af søstre og præster gør betjeningen af sognene vanskeligere. Men rådet undrer sig meget over, at kun 38 ud af i alt 68 præster er beskæftiget med pastoralt arbejde i sognene. Rådet ser derfor gerne, at det bliver tydeliggjort, hvor de mange potentielle sognepræster gør tjeneste – ud over det i ”Danmarkskortet” anførte.

Generelt foreslår menigheden, at der uddannes væsentlig flere – og gerne gifte – diakoner, som evt. kan virke på deltid i de udsatte sogne.

Menighedsrådet mener at den nu offentliggjorte løsning er en ’feberredning’ og ikke i tilstrækkelig grad peger fremad i forhold til at gavne den katolske kirkes trivsel i Danmark. Derfor finder Menighedsrådet, at der må sættes klare ord på problematikken, som den opleves i Hillerød, og iflg. K.O. andre steder i landet.

4. Den aktuelle situation i Hillerød.

I den fremlagte plan skal de to sogne Hillerød og Helsingør betjenes af to præster, som skal have bopæl i Hillerød. Hvis der med de to præster tænkes på de nuværende to præster bosiddende i henholdsvis Hørsholm og Helsingør, må Menigheden kraftigt tage afstand fra dette og ser på dette med største alvor.

 

UDELADT TEKST.

 

Menighedsrådet ser frem til at modtage Bispekontorets svar på dette brev, ligesom rådet naturligvis er til rådighed ved et personligt møde.

 

Med venlig hilsen og på menighedens vegne,

 

 

Jette Werner

menighedsrådsformand

 

(skrevet den 22. februar 2015)

 

 

 

STORMØDET om det nye katolske Danmarkskort fandt sted i søndags, med rigtig stor deltagelse. Dette var forudset, hvorfor forelæggelse og drøftelse fandt sted i kirkesalen i forlængelse af søndagsmessen. p.Hans forelagde bispedømmets planer - som for vores menighed kommer som lyn fra en klar himmel. Vi har det sidste år koncentreret os om at få vore nye menighedsmedlemmer ind i gruppen. Den nye udfordring har fået mange op af stolene. Og efter Susannes forelæggelse af skitsen til menighedens svar, var bemærkningerne mangfoldige, og opbakningen til rådets skitse ganske positiv. De mange gode input bliver nu indarbejdet i det endelige svar. Og dette forelægges for menigheden direkte efter søndagsmessen den 22. februar.

(skrevet af Jette Werner, fmd. den 3. februar 2015)

 

Fredagsmessen bortfalder fra januar

Vi forsøgte med fredag kl. 17, med der kom to - den ene en polak, som rejser igen til jul. Hvis behovet igen er til stede, læser jeg gerne messen også om fredagen.

(skrevet den 8. december 2014)

 

Kirkelig velsignelse af biler, søndag den 26. oktober 2014 - se fotos blandt billederne

 

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn – Amen.

 

Kære Troende!

Nu vil vi nedkalde Guds velsignelse for alle dem, som får eller har glæde af disse biler. Når vi gør dette, betyder det samtidig en særlig forpligtelse for dem der kommer til at køre disse biler, idet føreren af bilen dog har et særligt ansvar. Men det betyder også en velsignelse for den opgave, som bilen skal være med til at udføre. Der åbner sig jo mange muligheder for at støtte og hjælpe andre mennesker, netop ved hjælp af en bil.

 

Lad os lytte til evangelieteksten hos evangelisten Lukas (10, 30 – 37( Nudansk)):

Jesus fortalte engang følgende historie: Der var engang en mand der var på vej fra Jerusalem til Jeriko da han blev overfaldet af røvere. De rev tøjet af ham og gennembankede ham og efterlod ham halvdød ved vejen. Tilfældigvis kom der en præst forbi. Han så ham godt, men gik i en stor bue udenom. Det samme gjorde en tempeltjener lidt senere. Da han så ham gik han også udenom. Men så kom der en fremmed, en mand fra Samaria der var ude at rejse. Da han så den halvdøde mand, fik han ondt af ham. Han gik hen til ham, rensede hans sår med olie og vin og forbandt ham. Så løftede han manden op på sit æsel og fik ham med hen på en kro og tog sig af ham. Næste morgen betalte han kroværten 2 denarer. ”Tag dig godt af ham”, sagde samaritaneren. ”Hvis det bliver dyrere, skal jeg nok betale resten på tilbagevejen”.

Så spurgte Jesus den skriftkloge: ”Hvem af de tre viste sig at gøre det der står i loven, da manden var blevet overfaldet?”. ”Ham der hjalp ham”, svarede den skriftkloge. ”Så skal du gøre det samme som ham”, sagde Jesus.

 

Vi vender os til Gud vor far, som gav mennesket den opgave, at gøre verden brugbar og aktivt at tage del i hans skaberværk:

Lad os bede for de mennesker, som har været med til at skabe og bygge disse

biler.

P.: Herre forbarm dig. Alle: Kristus forbarm dig. Herre forbarm dig.

 

Lad os bede for de mennesker, som kommer til at køre disse biler, at de er klar over deres ansvar, og at de forstår at vise hensyn i trafikken.

P.: Herre forbarm dig. Alle: Kristus forbarm dig. Herre forbarm dig.

 

Det er ikke ufarligt at køre i bil. Både svigtende teknik og hensynsløse mennesker kan gøre vejene farlige. Lad os derfor bede for alle, der færdes i trafikken.

P.: Herre forbarm dig. Alle: Kristus forbarm dig. Herre forbarm dig.

 

Almægtige Gud, himlens og jordens skaber. I din visdom har du betroet menneskene evnen til at skabe det, som er vigtigt og smukt. Vi beder dig: Velsign alle, som skal bruge disse biler, og giv at de må færdes trygt. Lad dine hellige engle og den hl. Christoforus beskytte dem mod alle farer på legeme og sjæl. Giv, at førerne må udvise klogskab og ansvar for andres sikkerhed, så at alle trykt kan nå frem til deres bestemmelsessted. Ved Kristus vor Herre. Alle: Amen

 

Fader Vor…. Velsignelse med vievand.

(skrevet 3. november 2014)

 

PIA KNUDSEN fra Frederiksværk, som konverterede til Den katolske Kirke i Hillerød den 7. april 2012, er indtrådt som novice hos Karmel-søstrene i Brødeskov. Vi ønsker Pia tillykke og Guds velsignelse for hendes fremtid.

(skrevet den 7. oktober 2014)

 

Højskolesangbøger til menighedssalen var i mange år en uopnåeligt ønske. Alene prisen kr. 275,- /stk. afskrækkede os. Men nu har vennerne i Tyskland bevilget pengene til indkøb af 70 sangbøger, klavernoder, samt endnu 10 bibler til børneundervisningen!

"Rigtige venner kan ej købes for penge...."

(skrevet den 7. oktober 2014)

 

KULTURNAT i HILLERØD finder sted fredag den 19. september. Vi er ikke tilmeldt dette år. Vi plejer at fejre økumenisk gudstjeneste på denne aften. Men vi mener, at vi drukner i de mange tilbud. Uden for nummer vil vi alligevel deltage. Vi holder kirkecentret åbent i tiden kl. 18 - 22. Der vil være en "vært" til stede (4 forskellige til de 4 timer) sammen med sognepræsten. Og vi tilbyder samtale og en kop kaffe.

(skrevet den 6. september 2014)

 

Den nye hjemmeside lader vente på sig. Arbejdspres og for meget varme forsinker projektet. Og nu holder sognepræsten ferie resten af august - undtagen alle søndage. Jeg kan hele tiden nås på mail: hansesmark@adslhome.dk

Men på denne søndag kunne vi markere, at jeg nu har været sognepræst i Hillerød i 35 år. Fantastisk som tiden går. Således gav Hans negerkys til alle. Jeg håbede så at blive opfattet som dagens neger. Og knebet lykkedes. Tak for kram og andre gode markeringer.

(skrevet den 3. august 2014)

 

CARITAS har sendt skriftlig tak "for jeres flotte bidrag på kr. 3518 til bondefamilier i Uganda". Det var resultatet af de små pap-sparebøsser, som kom ud i hjemmene i fastetiden.

(skrevet 15. maj 2014)

 

Tilmeldingslisten til "skovturen 2014" hænger nu på opslagstavlen. Vi skal til Fjenneslev Kirke (hl.messe), til Gyrstinge Kro og til Skjoldenæsholm (sporvognsmusæum) onsdag den 18. juni. Deltagerpris 300,- (kostpris 620,-)

(skrevet 15. maj 2014)

 

PROJEKTER, sådan hedder det, når vi har lidt større rep. eller forbedringer i kirkebygningen i Hillerød. I dette forår har vi 2 projekter:

1) lyddæmpning af menighedssalen, ved opsætning af træbetonplader i loftet.

2) flytning af jordstøttemur ved kælderdøren. Den er ved at vælte.

Menighedsrådet afsatte et beløb i budgettet, men det er ikke nok. Via venner i Tyskland, har vi fået en gave på 25.000 fra fru Sigrid Holtrup i Meppen. Derfor er lyddæmpningen i salen nu gennemført. Vi hørte om gaven i søndagsmessen den 11. maj, og alle klappede! Vi benyttede lejligheden til at friske salen op med maling.

Det andet projekt følger i løbet af sommeren.

(skrevet 15. maj 2014)

 

 

CARITAS-SPAREBØSSERNE , 25 indleverede, indbragte kr. 3.518,- som er sendt videre til Caritas. Tak til alle, som støttede fasteindsamlingen.

(skrevet 14. april 2014)

 

Vi har fået nyt menighedsråd: se under "valg 2014"

(skrevet 13.april 2014)

 

HILLERØD HOSPITAL skriver den 12. marts: Kære Katolsk Menighed. En lille hilsen her fra Børneafdelingen med en kæmpe tak, fordi I har været så søde at betænke os med en donation (kollekten til fastelavn var på 1600,- Hans).

Børnene her på Børneafdelingen har stor glæde af hospitalsklovnene, og dem vil de stadig få at se fremover, bl.a. på grund af jeres gavmilde donation. Tusind tak for det.

sign. Annelise Bertelsen - Ledende oversygeplejerske.

(indsat 16. marts 2014)

 

PAVE FRANS holder retræte i denne uge, sammen med staben i Vatikanet. Således går arbejdet næsten i stå. Det nye er, at pave Frans har forlagt den årlige retræte til et sted uden for Vatikanet - det er første gang.

(skrevet 9. marts 2014 - efter oplysninger på tysk TV)

 

FASTELAVN den 2. marts, var igen festlig. Se billederne! Tillykke til Kattekongen og Kattedronningen. Og tillykke til alle børnene, som slæbte slik med hjem. Kakao og fastelavnsboller i gummisalen - ikke ilde.

(skrevet 7. marts 2014)

 

FIRMELSEN lørdag den 1. marts var festlig. 17 firmander! Og Markus Kluge tog så mange fotos, at det var vanskeligt at vælge. Men der er kommet mange med her på hjemmesiden. 10 af firmanderne har bestilt en DVD-optagelse. Således kan mange af os inden så længe opleve firmelsen én gang til. Biskop Czeslaw var glad for at være i Hillerød, hvilket også kan ses på nogle af billederne. Tillykke til alle 17. Måtte vi også fremover se jer i menigheden, både til messerne og når der ellers er lejligheder.

Én af den 17 var også med til fastelavn dagen efter. Da han blev spurgt, og han da ikke havde fejret til sent ud på aftenen og burde være træt, så svarede han: Jamen det er jo søndag, og så går man da til messe! Og så var den gamle præst glad!

(skrevet 7. marts 2014)

 

Ved en åben reception i Harløse d.d. overrakte formanden et dekoreret lys til Jette, fremstillet i Karmel-klostret. Formandens lille tale indeholdt bl.a. søstrenes beskrivelse af dekorationerne på lyset.

se billederne andet sted på hjemmesiden

Menigheden siger endnu en gang tak til Jette for hendes indsats i mange år, som "sognemedhjælper".

 

 

den 19. februar 2014

 

Kære Jette.

 

Efter at have fortalt om dig til Sr. Maria Johanna, har du gjort så stort et indtryk, at hun valgte følgende tegn på dit fødselsdagslys – som er en kærlig hilsen fra menigheden:

 

Ordensmarskal-bånd (gul/hvid): den der holder tingene i orden!

Rødt bånd: Kærlighedens (og Hl.åndens) farve – den kærlighed du lægger i alt som udgår fra dig igennem dine 75 år!

Guld: betegner Glæde/og Jesus Kristus – som du udbreder til verden omkring dig!

Det fortjener en guldmedalje (lille Kristus-medalje på indpakningen).

 

Hjerteligt tillykke og Hans rige velsignelse, ønsker Sankt Vilhelms Menighed.

 

Keld Lauritsen, menighedsrådsformand.

 

(skrevet 19.feb. 2014)

 

 

 

 

 

Børneundervisningen starter igen lørdag den 11. januar kl. 9.30.

(skrevet 6. januar 2014)

 

Vi deler Kirkens katekismus med hinanden Susanne Jørgensen indbyder til at sætte sig sammen, og dele sine tanker omkring dele af Kirkens store tykke katekismus. Søster Anna-Maria Kjellegaard er også blandt deltagerne. I foråret er mødedagene 1. tirsdag i måneden kl. 17.

(skrevet 5. januar 2014)

 

Hl. 3 konger (Herrens åbenbarelse) fejres søndag den 5. januar kl. 10, og efterfølgende der er kirkekaffe. Man har mulighed for at erhverve (mindst kr. 20,-) den lille CMB-strimmel, som vi har tradition for, sidder på øverste dørstolpe i vores hoveddør, hele det nye år. Caspar + Melchior + Balthasar er navnene vi har givet disse 3 konger. Men CBS betyder også: "Kristus velsigne dit hjem".

Pengene bruges af Børne-missio, primært på Filippinernes børn, som oplevede storm/oversvømmelse.

(skrevet 4. januar 2014)

 

 

JULEMARKEDET var en succes, god stemning, både hos "arbejderne" og de besøgende. De foreløbige tal viser, at gæsterne har lagt 47.000 kr. i løbet af de fire timer der var åbent. Og de var glade, da de gik.

Vi andre opnåede, at mange nordsjællændere berørte det katolske, hvilket også er en form for mission. Men også samarbejdet er vigtigt for en menighed. Mange har lært hinanden at kende på en ny måde.

Stor tak til alle, som på deres måde har bidraget til årets julemarked. Vi kunne nævne mange navne, men nøjes med her at nævne Titi og Martin Rohof, som igen i år havde påtaget sig at være "styrmænd".

Mange "nye" var med i år. Og det er jo positivt for vores fremtid. Nye afløser efterhånden de gamle. Og det årlige julemarkedsprojekt er vigtigt for menighedens fremtid. Se de gode fotos her på hjemmesiden.

(skrevet den 2. december 2013)

 

Husk julemarkedet lørdag den 30. november kl. 10 - 14.

(skrevet 27.november 2013)

 

Den nye KATOLSK LOMMEBOG er ankommet og sælges i menigheden til kr. 100,- (markedspris 125,-). De indeholder al den viden en katolik i Danmark bør have om sit bispedømme. Sidste mulighed for at købe, er 3.søndag i advent. Herefter returneres restoplaget.

(skrevet 27. november 2013)

 

De nye bønnebøger er ankommetog kan afhentes af dem, som har bestilt dem, til kr. 200,-

NB: Jeg (sognepræsten) finder disse bønnebøger ideelle. Noget af det bedste i mange år!

(skrevet 27. november 2013

 

Tak til p.Leo Kertz

 

Søndag den 1. september fejrede p. Leo den hl.messe, assisteret af sognepræsten. Ved messens slutning takkede menighedsrådsformand Keld Lauritsen for p. Leo's mangeårige hjælp som stedfortræder ved sognepræstens ferier. Og p. Leo svarede, at han altid havde været glad for at komme til Hillerød; og at menigheden her nok var den bedst syngende i Danmark.

Nu rejser p.Leo på ferie i USA, og derefter slår han sig ned ved Silkeborg, hvor han vil være til rådighed for flere jyske menigheder.

- 4 billeder på hjemmesiden -

(skrevet 2. sept. 2013)

 

 

August 2013

 

Kære 3480-ere.

 

I kirkens centralkartotek er opført 90 katolikker med postnummer 3480. I er p.t. en del af Sankt Vilhelms Menighed med kirkecenter i Hillerød. Dette ophører den 7. oktober, hvor biskoppen, ved et dekret, flytter jer til Sankt Vincent Menighed, med kirke i Helsingør. Dette brev skal derfor være et kærligt farvel, efterfulgt af alle gode ønsker.

 

Nu gør katolikker ikke altid hvad der bliver sagt! Og allerede nu har 2 af de 90 katolikker fremsat ønske om at forblive i deres gamle menighed – altså ønsket at løse sognebånd. Det kan ske ved at fremsætte ønsket skriftligt – gerne pr. mail – til undertegnede, som sørger for, at det bliver registreret de rigtige steder.

 

Jeg har vedlagt sognebrevet i papirudgave for de næste to måneder. Det kan jo altid medtages fra kirkens våbenhus, men udsendes ikke længere – det koster nemlig ca. 12 kr./stk. samt en masse fysisk arbejde.

Men såfremt man sender sin mailadresse til Barbara og Finn (som tager sig af dette område), modtager man fremover sognebrevet pr. mail: BePa-tryk@email.dk

 

Men I som forlader os den 7. oktober er naturligvis velkomne til at deltage i aktiviteterne indtil da – det er da noget i retning af 5 uger….

 

Gode hilsener fra menighedsråd og sognepræst.

 

NB: Denne hilsen er kun udsendt til jer 16 (ud af de 90) som betaler kirkeskat – denne gang ikke på grund af økonomien, men på grund af jeres opbakning til kirken og til menigheden. Uden betalende katolikker kan der ikke være kirke i Danmark/Hillerød! Tak til jer alle.

 

(skrevet 29.august, og udsendt pr. snail mail samme dag)

 

August 2013

Kære ”nye” katolikker,

 

Med et dekret den 7 oktober 2013, vil biskop Czeslaw Kozon ændre de nuværende sognegrænser – som følge af nedlæggelsen af menighederne omkring Birkerød og Hørsholm, og Hornsherreds skift fra Roskilde til menigheden i Hillerød. Og heraf følger også, at du/I fra denne dato er en del af menigheden omkring Sankt Vilhelms Kirke i Hillerød.

 

Menighedsrådet og menigheden byder dig/jer hjerteligt velkommen. Vi vil gøre vores til, at I hurtigt bliver integreret hos os.

 

For børnefamilier er tidspunktet uheldigt, idet vores børneundervisning allerede begynder lørdag den 14. september kl. 9.30. Jeg beder altså om, at børnene møder frem på denne dato – specielt vigtigt for de som forventer at skulle modtage 1. kommunion til kommende hvide søndag, eller modtage firmelsens sakramente den 1. marts. Vi har kun 16 lørdage med undervisning hver vinter, så fravær er ikke godt. Vi beder om forældrenes opbakning. På vores hjemmeside findes flere oplysninger, også om børneundervisningen.

 

Vedlagt er menighedens sognebrev/aktivitetskalender. Vi har – for at spare – opgivet at udsende det med snail-post. Der er altid papirudgaver i våbenhuset, men mange har valgt at få de tilsendt som elektronisk post. Såfremt I ønsker at modtage sognebrev, og andre sognemeddelelser på jeres PC, beder jeg jer sende jeres mailpostadr. til Finn og Barbara Engell, som styrer denne del i sognet: BePa-tryk@email.dk

 

Der er normalt tilbud om kirkekaffe den 1.ste søndag i måneden. Og vi vil derfor gerne byde jer rigtig velkommen ved kirkekaffen den 3.november (Alle Helgen). Måske kan I indrette jer, så I kan være med denne søndag.

 

Menighedens største aktivitet har i mange år været julemarkedet, den første lørdag i advent. Vil vil glæde os hvis nogle af jer ”nye” har lyst til at være med. Vi vil tale lidt om det den 3. nov.

 

Parkering i Hillerød koster normalt p-afgift. Men, i forb. med søndagsmessen, parkerer vi gratis på pladsen bag kirken – ved klokketårnet. Også Møllestræde er afgiftsfri om søndagen. Om lørdagen – i forb. med børneundervisningen - parkerer så mange forældre som muligt på kirkens forplads.

 

Har I nogle spørgsmål i forb. med alt det nye, kan I henvende jer til en af os øverst på dette brevpapir. Venlige hilsener

menighedsråd og sognepræst.

 

(skrevet 26. august - og udsendes til "de nye" i de kommende dage)

 

 

Svar til 17 spørgere både fra menigheden og udefra:

Menighedens repræsentant i pastoralrådet spurgte bispekontoret:

Spørgsmål: Nogle medlemmer fra menigheden har spurgt mig om, hvem der har betalt biskoppens rejse til Brasilien. De vil gerne vide om rejsen er betalt af bispedømmet eller eventuelt sponsoreret et eller andet sted fra. Årsagen til spørgsmålet er al den tale om bispedømmets manglende økonomiske formåen!

Og bispekontoret svarer:

Svar:Bispekontoret betaler naturligvis biskoppens rejse til Brasilien, hvor der har været afholt katolsk ungdomskonference med deltagelse af 50 unge DUK'er, ligesom der er 'mødepligt' til diverse arrangementer i bispekonference-regi. Ny pave m.v.

(skrevet 5.august 2013)

 

Sognepræsten (og kirkekontoret) holder sommerferie i august måned, begyndende den 4. august. Han vil dog selv fejre alle søndagmesserne med menigheden i kirkecentret i Hillerød. Eventuelle begravelser/bisættelser vil han også selv foretage.

I ferien træffes han ikke på telefon, men vil eventuelt kunne nå´s på e-mail:

hansesmark@adslhome.dk

(skrevet 26.juli 2013)

 

SOGNEPRÆSTEN FORTSÆTTER!

Med et såkaldt udnævnelsesbrev, har biskop Kozon udnævnt Hans til sognepræst i Sankt Vilhelms Menighed i endnu 2 år, gældende fra 1. august 2013.

(skrevet 24. juli 2013)

 

AKTIVITETS-LØRDAG - GIV EN HÅND TIL KIRKEN

Kommende lørdag, den 6.juli, er I alle indbudt til havearbejde for (omkring) kirken.

Kl.10 udskænkes "benzin" (morgenbitter), og kl. 12 skilles vi igen.

(skrevet 3.juli 2013)

 

 

Frelse for alle! Eller bare måske.

 

Ekstrabladet skriver den 29.maj 2013:

"Kort efter den planmæssige kanonisering af 815 nye helgener chokerede den nye pave Frans verden, da han meddelte, at selv ikke-kristne kan blive frelst og komme i Himlen, hvis bare deres gerninger er gode. Om du er ateist, hindu, jøde eller muslim - vejene til kristen frelse er med andre ord uendelige.

Men umiddelbart efter udsendte Vatikanet en præcisering: Ikke-rettroende kommer som udgangspunkt i Helvede!"

 

Pave Frans har brug for din støtte. Det er nok ikke så nemt at være pave - bed for ham!

(skrevet 2. juni 2013)

 

PAVE FRANS: DER ER INGEN VEJ TILBAGE om 2. Vatikanerkoncil

- oplysningerne er fra www.katolsk.dk -

 

16. april udtalte pave Frans, at koncilet er et af Helligåndens smukke værker. Han kritiserede dem der "ønsker at skrue tiden tilbage" og derved "tæmme Helligånden". Paven spurgte: Har vi gjort alt hvad Helligånden, under koncilet bad os gøre. Og han svarer selv: NEJ.

Pave Frans sagde: "Helligånden oprører os fordi den bevæger os; den får os og Kirken til at bevæge os fremad". Og han tilføjede, at det er forkert at tæmme Helligånden, fordi "Helligånden er Guds kraft; den gir os styrke til at bevæge os fremad, men mange modsætter sig det og foretrækker komforten i det velkendte".

Pave Frans sluttede sin prædiken med at opfordre os til ikke at modsætte os Helligåndens tilskyndelser. "Vær lydig mod Helligåndens røst"...

(skrevet 22.april 2013)

 

Den nye kirkekaffe i menighedssalen var en succes. Der kom ekstra mange kaffetørstige katolikker, og rundstykkerne gik som varmt brød. Tak til Steno og hjælperne.

(skrevet 14. april 2013)

 

Tak, til Steno Truelsen, thi Steno har påtaget sig at sørge for Kirkekaffen fra 14.april - jævnfør sognebrevet. Tak for mange års tro indsats til Agnes Andersen. Og Steno vil sikkert have gode hjælpere, lige som det var tilfældet hos Agnes.

(skrevet 23.marts 2013)

 

 

 

Sangen om Hillerød

 

Melodi: Tørresnoren

Tekst: Karl Mortensen

sidste vers dog Hans Esmark

 

 

1) Som et smykke ligger staden i det grønne, smukt og frit,

Bondeland og bøgeskoven breder sig om byen blidt;

som en perle ligger slottet, skinner smukt i solens glød;

spejler sig i søens vande: Det er vores HILLERØD.

 

2) Skovens skønhed, skovens fauna – fristed, fyrsters jægerlyst.

Hvor der før gik røg af milen, hvor der før var grønt og tyst,

Styrted’ hjorten gennem såten, når fanfarens toner lød.

Slottet rejste sig af søen – grunned’ vores HILLERØD

 

3) Mens i kandelabers lysen, silkeraslen, stråleglans

man i slottets høje sale spiller op til fest og dans,

Samles i de lave huse håndværksmænd i kongens brød.

Sporemagre, digemestre skabte vores HILLERØD.

 

4) Der blev slæbt, og der blev virket med alverdens gøremål.

Der blev bygget, der blev handlet, der blev klinket mangen skål.

Og langs søens blanke flade og om Munkeengen blød,

og om torv og Østergade voksed’ vores HILLERØD.

 

5) Nord og Øster skærmer skoven for det kolde vintersus.

Syd og Vester bjerger bonden sindigt årets høst i hus.

Åndens glød og håndens virke skaffer stadig dagligt brød.

Der er liv, og der er glæde her i vores HILLERØD.

 

6) Her er unge, her er gamle, her er folk af hver en art,

her er baner, busser, biler, her er fut og her er fart.

Klokkespillets tone lyder gennem luften, fin og sprød,

stemningsfuld er vandreturen gennem vores HILLERØD.

 

7) Gå en tur i Bakkegade, nyd de gamle dages duft,

gå en tur i Indelukket, nye den friske, klare luft.

Og på Jægerbakken, ingen nogen sinde det fortrød.

Spejlet, som du ser i vandet, det er vores HILLERØD.

 

8) Går du hen til Møllestræde, til det gamle hospital,

som nu er et kirkecenter, godt katolsk, med kirkesal.

Du kan tænde lys og bede, du kan sige du fortrød.

Kirken er for os det bedste, som Vi har i HILLERØD.

 

__

 

Tak for en dejlig dag Rosa-søndagsmessen fyldte kirken helt op med glade mennesker, der sang alle de nye salmer.. Og efterfølgende var der 80 festglade mennesker, som spiste af vores sammenskuds-buffet. Sangen om Hillerød (se ovenfor), taler, og alt hvad der hører til. Stor tak også for gaven (til fladskærm), som I havde samlet ind til, og som formanden Keld overrakte med en lille laudatio. Præsten blev rød i hovedet.

Kærlig hilsen (fra den rødhovede præst)

Hans

(skrevet 10. marts 2013)

 

HURRA

ANWAR YAAKOB fra Gørløse, meddelte d.d efter børnenes undervisning, at han gerne vil påtage sig opgaven at være "gartner" i forb. med haveområdet omkring kirken. Et stort problem er løst. Tak til Anwar!

(skrevet 9. marts 2013)

 

 

OPRÅB!

 

Erik er død Mange har i årenes løb fået en hyggesnak med Erik. Han har passet haveområdet omkring kirkecentret i en del år, et par timer om ugen - næsten gratis - menigheden har kun råd til lidt lommepenge. P.t. samler sognepræsten p-billetter, plastikposer, øldåser, flasker, m.v. sammen - men han orker det ikke i længere tid. Snart skal græsset slås og buske beskæres! Og mens der var sne, var præsten flere gange ude med motorkosten - selv om vi betaler et firma for at klare denne opgave

Er der en af vores familier, som vil påtage sig denne opgave - efter nærmere aftale? Kontakt Hans Esmark!

(skrevet 4. marts 2013)

 

DEN ÅRLIGE BUSUDFLUGT er nu planlagt! Onsdag den 19. juni kl. 9 - 16 kører vi til ORØ (trækfærge). Vi fejrer en lille messe i Orø Kirke (fra 1100-tallet). Spiser flæskesteg og is på kroen. Kører en tur med guide. Kaffe/kringle på kroen.

Deltagerpris kr. 250,- (reel kostpris 510,-)

Tilmeldingsliste kommer i våbenhuset.

(skrevet 1. marts 2013)

 

Præstens rigtige føsda', tirsdag den 26.februar byder på morgenkaffe fra kl. 8.30 - ikke i privaten, da der ikke er megen plads - men i kirkecentrets gummisal + varmestue. Velkommen!

(skrevet 21. februar 2013)

 

Rosa søndag den 10.marts(præstens føsda') behøver en tilmeldingsliste, SOM NU ER HÆNGT OP I VÅBENHUSET.

(skrevet 21. februar 2013)

 

ÅBYKORSET eller vandrekorset mødte menigheden i vores kirke på festen for de hl.3 konger. Se de tre fotos andet sted på hjemmesiden. Vores eget vægkors var tildækket, så at focus kunne sættes på "den sejrende Kristus" med kongekrone. Vi fik det fra Hørsholm og sendte det ugen efter videre til Helsingør. I de følgende 6 dage stod en knæleskammel foran altret, og på altret lå bogen I dag er Guds dag, som indeholder meditative tekster til hver dag i året. Uden at have kontrolleret, kan vi fastslå, at der har været besøgende i disse dage, som har læst i bogen.

Men projektet "Troens år" fortsætter med tilbud om korsvejsandagter og mini-retræter.

(skrevet 16. januar 2013)

 

Ting og Sager til JULEMARKEDET kan nu stilles i våbenhuset. Ingen hårde hvidevarer eller møbler - vi har ikke plads, men gerne alt hvad der står længst inde i skabene eller måske ligger nederst i skufferne. Ting I ikke bruger mere. Vi takker og bukker (det gør præsten i hvert fald).

(skrevet 5. november 2012)

 

TROENS ÅR er begyndt. Et år fremad fra nu, vil vi i alle søndagsmesser, umiddelbart før læsningerne bede den lille bøn, som er indlagt i alle salmebøgerne som bogmærke.

Tag det ikke med hjem, please. Nyanskaffelse vil koste menigheden kr. 10,- pr. stk. Men bed den gerne, når du ind imellem kommer forbi vores kirke. Du kan købe et eks. i våbenhuset for kr. 5,-

Forbønnerne i søndagsmesserne er udformet af forskellige menigheder i landet.

2. uge i januar får vi besøg at "vandrekorset", som det er omtalt i Katolsk Orientering. Og i foråret vil vi tilbyde 2 studieaftener om vores personlige tro; begge aftener under ledelse af Sr. Anna-Maria Kjellegaard (benediktinerinde fra Åsebakken).

(skrevet 20. oktober 2012)

 

CARITAS-KOLLEKTEN som blev indsamlet under søndagsmessen den 26. august, indbragte kr. 1797,- Caritas har takket med brev.

(skrevet 15. oktober 2012)

 

HØSTMESSE/AFRIKANSK BRUNCH den 7.okt.2012 blev afviklet til stor glæde for os alle. Mange tilbagemeldinger, og kun ros; både for børnenes indsats vedr. pynt til alterrummet, samt den spændende spisning af afrikanske specialiteter. Festen er blevet foreviget via fotos. De første 10 billeder af John Hornuff og de sidste 21 billeder af Markus Kluge. Billederne i kirken er dog taget, inden man var kommet på rigtig plads. Der var faktisk stuvende fuldt. Tak til fotograferne og alle som bidrog til denne dag.

(skrevet 12. oktober 2012)

 

569 KATOLSKE ANEKDOTER er hjemtaget til salg fra bogskabet. Prisen er kr. 100,-

(skrevet 20 september 2012)

 

Der er også (katolske) kristne i Danmark

Rigtig mange muslimer i Danmark viser deres religiøse tilhørsforhold på mange måder. Og fred være med det. Men sognepræsten synes, at vi kristne også bør vise vores (katolske) tilhørsforhold. Derfor uddelte vi på 2 søndage rosenkranse til alle, som ville hænge dem synligt på spejlet i deres bil. Og der var ca. 40 villige.

I forb. med tydeliggørelsen, har vi d.d. opsat Kristi Corpus på det hvide trækors, som hænger på kirkens sidebygning. Oprindeligt stammer dette trækors fra vores gamle menighedshus på Godthåbsvej 24. Egentlig er der tradition for, at katolikkers kors altid er et krusifiks - altså et kors med corpus. Men vores er altså først blevet ajourført i dag.

Samtidig blev krusifikset (eller i hvert fald corpus) som står foran kirken, i dag forgyldt. 25 års vejrlig havde gjort den korsfæstede Jesus næsten sort. Der står jo 3 kors i en trekant. Ideen var, at vi gerne ville have et kirkesymbol foran huset, da det skulle indvies. Men vi måtte ikke bygge tårn! Altså kopierede vi det dengang højaktuelle 3-kors symbol, som i maxiformat (ca. 30 meter højt) står foran det skibsværft i Gdansk, hvor Lec Walensa huserede. Og samtidig kunne vi udtrykke vores solidaritet.

 

Men vigtigst i sådan en "at vise sig" kampagne er nok, at vi alle, hvor vi færdes og i alle vore egne relationer ikke skjuler, hvad der er af betydning for os selv og vores hverdag. Jeg tror faktisk, at det kan smitte. Skal vi kalde det mission?

 

Sognepræsten.

 

p.s. Samtidig blev dørrammen omkring skriftestolens dør malet grå - det var det tredie farveforsøg, og det lykkedes vist. Er det måske også en slags mission/opfordring?

(skrevet 14.juli 2012)

 

CARITAS skriver i brev til menigheden: "Mange tak for jeres flotte gave på kr. 3131,- ved Palmesøndagskollekten!"

(skrevet 7. maj 2012)

 

MESSEFALD fredag den 27. april på grund af håndværkere, som skal udskifte vinduerne på 1. etage.

(skrevet 20. april 2012)

 

KONVERTITOPTAGELSE (igen), nemlig i messen onsdag den 18. apri kl. 17, hvor vi optager Melissa Liljekvist fra Meløse. Vi siger tillykke og velkommen.

(skrevet 2. april 2012)

 

MIKROFONSTØJ i messerne, skulle nu være forbi. Det har plaget os i nogle år, uden at vi kunne finde fejlen. Nu har vi købt ny mikrofon (sender og modtager) til ca. kr. 4000,- som samtidig anvender en anden frekvens. Regningen er betalt af et medlem af menigheden. Stor tak!

(skrevet 31, marts 2012)

 

SALMEBØGERNE i kirken, som vi købte for nogle år siden - vi samlede ind i menigheden - blev dengang leveret til alle danske menigheder med mange kedelige fejl: trykfejl, udeladelser og gentagelser. Vi har senere erfaret, at dette skyldtes den sidste manglende korrektur inden trykningen. Vi fik tilsendt selvklæbende rettelser. Og et team brugte megen tid på at gennemføre disse rettelser. Nu virker limen ikke længere, og mange steder falder disse rettelser ud. Der findes ikke flere selvklæbende rettelser i bispedømmet. Hvad skulle vi gøre?

Jeg har spurgt på de rette steder: biskop, præsteråd og pastoralcenter, uden rigtig at få svar/hjælp. Pastoralcenteret kom så med et godt tilbud på nyanskaffelse af de 144 salmebøger. Og siden har vore gode venner i Tyskland tilbudt at betale regningen: ca. kr. 28.000- (gode venner er det bedste man kan have).

Vi har således anskaffet nye salmebøger uden fejl, og de næste dage vil Barbara og Finn Engell, sognestemple bøgerne, iklæbe vores eget Fader Vor, og ombytte de blå salmebøger, som vi altså bruger første gang til Skærtorsdags - gudstjenesten.

(skrevet 31. marts 2012)

 

KONVERTITOPTAGELSE af Pia Knudsen, Frederiksværk, finder sted i påskemessen, lørdag aften, den 7. april. Vi siger tillykke og velkommen til Pia.

(skrevet 29. marts 2012)

 

KYNDELMISSE/BLASIUS

Om end dette er at læse i SOGNEBLADET, mindes hermed om, at vi på søndag fejrer KYNDELMISSE. Såfremt nogen har kerter, som de ønsker velsignet i højmessen, kan disse medbringes og lægges foran alteret.

Og i forlængelse af messen kan man modtage BLASIUSVELSIGNELSEN som understreger, at Gud ønsker, at vi skal være sunde og raske, og at han - under alle omstændigheder - holder os i sin kærlige hånd.

(skrevet 2. februar 2012)

 

PREP kursus om problemer i parforholdet.

Caritas tilbyder i februar og marts måned et PREP-kursus til alle interesserede par. PREP er et kursus i god kommunikation og konfliktløsning i parforhold, og bygger på omfattende forskning. Erfaringen viser, at de par, som deltager i kurset, forøger deres chancer for et længere og lykkeligere forhold.

Kurset foregår i Jesu Hjerte Kirkes menighedssal 5 torsdage fra den 2. februar. Undervisere er diakon Kaare Nielsen og pastor Daniel Nørgaard.

Tilmelding på PREP@caritas.dk senest den 15. januar!

(modtaget og skrevet d. 13. januar)

 

Hl.3 KONGER-labels

Søndag efter hl.3 konger, kan der(i kirken) endnu købes labels (selvklæbende og transparente) til at fastgøre over din hoveddør. Gammel katolsk og jødisk skik lod præsten komme forbi netop på festen for hl.3 konger, for at velsigne vore boliger. Han skrev så på døren med kridt: 20-C-M-B-12. To betydninger af teksten: Kristus velsigne denne bolig/Caspar - Melchior - Balthasar, og så årstallet.

Ved at placere sådan en label, erindres vi om, at vi må åbne os for Guds virkelighed, lade os overbevise om hans omsorg for os, ufortrødent give os på vej for at finde ham og give ham en plads i vores daglige liv.

De små lables sælges for MINDST kr. 10,- hvor overskudet sendes til BØRNEMISSIO.

(Mange små beløb kan blive til store beløb, der vil kunne give mange børn i den 3. verden muligheder for at få en uddannelse og for at kunne klare sig selv). Menighedens kirkebesøgende i søndags var gavmilde over for dette formål.

 

NB: Denne årligt gentagne skik er indarbejdet i alle katolske menigheder i hele verden. Men diakon Kaare Nielsen, (som styrer den danske afdeling af Missio) fortalte i søndags, at 3 folkekirkemenigheder i år har bedt om et større antal labels.

(skrevet 11. januar 2012)