Hillerød Unge Katolikker

Mange børn og unge i Danmark oplever, at de enten er den eneste katolik i deres omgangskreds, eller at de i hvert fald er én blandt få katolikker. Mange kan derfor opleve at føle sig lidt alene med sin tro. Gennem DUK skal det netop være muligt for børn og unge at skabe venskaber med andre jævnaldrende, som har en meget vigtig ting tilfælles - troen på Gud.

Hvad er DUK, og hvad er en lokalforening?

Hillerød Unge Katolikker (HUK) er Sankt Vilhelms Kirkes lokalforening. HUK hører under Danmarks Unge Katolikker (DUK), som er Danmarks officielle katolske børne og ungdomsorganisation for 0-30 år. DUKs formål er at skabe et katolsk fællesskab for børn og unge i Danmark, hvor man kan dele sin tro med andre jævnaldrende, blive styrket i sin tro og få nye venskaber. Det sker dels gennem DUKs regionale, nationale og internationale arrangementer såsom sommerlejre, weekendlejre, firmelses- og førstekommunionsweekender, og dels gennem det lokale arbejde i lokalforeningerne. Der findes omkring 30 lokalforeninger i Danmarks sogne, som ledes af unge frivillige.

Hvorfor skal man være en del af DUK og HUK?

I HUK arbejder vi for at skabe et større og tættere katolsk fællesskab lokalt for vores børn og unge og dermed bringe Gud og kirken endnu tættere på deres liv og hverdag. Vi ønsker både at styrke det sociale, men også at hjælpe til at normalisere at tale om troen sammen. Samtidig opfordrer vi alle til at deltage i DUKs arrangementer.

HUKs sidste arrangement var i forbindelse med Alle Helgens og Alle Sjæles dag, hvor vi lavede lys med undervisningsholdene og bad for vores afdøde sammen. Tak for et rigtig hyggeligt arrangement, og tak til forældrene for at være med i kirken. Vi glæder os til vores næste arrangement - julehygge!

Vi er derudover i fuld gang med at planlægge aktiviteter for 2024. Mange børn og unge har gennem DUK fået venskaber for livet, er blevet styrket i deres tro, og mange har endda fundet kærligheden. Vi i HUKs bestyrelse er alle blevet en del af DUK på forskellige tidspunkter - nogle af os da vi var børn og andre i løbet af vores ungdom. For mange af os var det første arrangement i DUK en sommerlejr eller et større arrangement, og mange af os ville ønske, at vi havde sprunget ud i det endnu tidligere. Det er helt særligt at opleve DUKs fællesskab. Her får man hurtigt nye venner, og man kan sidde med andre jævnaldrende og tale afslappet om sin tro - både det der er dejligt ved troen, men også det der kan være svært. Det er også fedt at opleve, at man kan mødes for at hygge sig, tale sammen, spille nogle spil, se en film eller lave mad sammen, og så midt i dette bede en bøn sammen eller starte med at fejre messe sammen.

Gud og kirken er til stede i alle aspekter af vores liv, og vi ønsker netop at bidrage til at normalisere det katolske liv og styrke det unge fællesskab i kirken. Men vi kan ikke gøre det uden menighedens børn og unge og uden jeres støtte.

Hvordan bliver man en del af DUK og HUK?

På DUK’s hjemmeside, DUK kan man tilmelde sig DUK, hvor man også automatisk bliver tilmeldt sin lokalforening - i dette tilfælde HUK. Medlemskabet koster kun 100 kr. om året, gældende fra tilmeldingsdatoen. Som medlem kan man tilmelde sig alle DUKs arrangementer og modtage DUKs medlemsblad. Størstedelen af medlemskontingent går direkte til lokalforeningernes frivillige arbejde, så det er derfor også en vigtig støtte at menighedernes børn og unge tilmeldes DUK.

Så skynd jer ind på DUK og tilmeld jer eller jeres børn!

Følg HUKs sociale medier, så I kan holde jer opdateret om vores lokale arrangementer:

Facebook: Hillerød Unge Katolikker

Instagram: hilleroedungekatolikker

 

I kan også følge Danmarks Unge Katolikker på

på Facebook: Danmarks Unge Katolikker

Instagram: danmarksungekatolikker

 

Vi glæder os til at se jeres tilmeldinger og til at se jer til vores kommende arrangementer.

De bedste hilsner HUKs bestyrelse