Sidste nyt pr. 5/8 2022

 

SOGNEUNDERVISNING 2022-2023

 

Efter sommerferien starter vi igen op med sogneundervisning for børnene i vores menighed, og denne gang vil der være tilbud til børn i næsten alle aldersgrupper fra ca. 6 års-alderen til firmelsesalderen, dvs. ca. 14 år.

Undervisningen vil som noget nyt finde sted om søndagen, dog kun på nogle af de søndage hvor højmessen er kl. 9, idet undervisningen så vil gå i gang kort efter messen. På denne måde kan vi også være med til at inddrage forældrene samt deres børn noget mere i fællesskabet omkring søndagsmessen, som trods alt skal betragtes som ugens højdepunkt for vores kristne liv.

DER VIL VÆRE FIRE FORSKELLIGE GRUPPER:

 Pre-kommunion (Til de børn som endnu ikke er helt klar til 1. Kommunion).

 1. Kommunion (Til de børn som skal modtage 1. Kommunion lørdag den 29. april 2023) — Der er infomøde for forældrene tirsdag den 16. august kl. 19.

 Mellemhold (Til de børn som har modtaget deres 1. Kommunion, men som gerne vil fortsætte med mere trosundervisning lidt endnu. Man kan fortsætte så længe man ønsker).

 Firmelse (Til de unge som skal modtage firmelsen lørdag den 22. april 2023, kl. 10) — Der er infomøde for forældrene onsdag den 17. august kl. 19.

Mere information samt vedr. tilmelding til de enkelte hold kan fås hos sognepræsten. Der vil blive opkrævet et gebyr for deltagelse på de enkelte hold, som går til at dække nogle af udgifterne i forbindelse med selve undervisningen.

 

 

 

 

Kære Familier,

 

På kateketernes og egne vegne vil jeg først og fremmest ønske jer alle et godt nytår! Vi håber at I alle har haft en god jul, og at I er kommet godt ind i det nye år.

Vi har som bekendt holdt pause fra undervisningen siden starten af november. Planen har derfor været, at vi lørdag den 15. januar skulle starte op for undervisningen igen. Vi har alle gået og glædet os til at se jer igen, men i lyset af den nuværende situation med Corona har vi truffet den svære beslutning, at vi aflyser undervisningen og familiemessen indtil efter vinterferien.

Begrundelsen for at aflyse skal ses i lyset af myndighedernes retningslinjer om, at børnene i skolerne helst ikke bør blandes med hinanden. Eftersom børnene der kommer til undervisning hos os jo færdes i mange forskellige "bobler" rundt omkring i Nordsjælland, så anser vi det således ikke for videre forsvarligt, i lyset af anbefalingerne, at blande disse bobler sammen et par timer i vores kirke hver lørdag formiddag.

Vi mødes derfor først igen lørdag den 26. februar kl. 9:30, såfremt at situationen til den tid tillader det. Vi håber på jeres forståelse for, at vi aflyser undervisningen indtil videre, men for os er det vigtigt at vi tager hensyn både undervisere samt børnene selv, og at vi derfor i fællesskab prøver at følge anbefalingerne fra myndighederne.

I mellemtiden vil vores dygtige kateketer Claus (som underviser firmanderne) samt Dorit (som underviser 1. kommunikanterne) prøve at finde noget I kan arbejde med derhjemme, så børnene ikke ender med at gå glip af undervisning i yderligere 1½ måneds tid.

Vi glæder os til at se jer alle inden alt for længe – pas godt på jer selv indtil da!

 

 

 

 

Nyt undervisningsår 2021/2022

 

Kære Familier – vedr. sognets børneundervisning fremover.

Vores undervisning blev afbrudt af pandemien. Nu er det for sent at genoptage indlæringen inden sommerferien. Og restriktionerne er nu igen blevet lettet. Derfor er der håb om at vi kan gennemføre nedenstående, som kateketer og sognepræst har udarbejdet sammen. Vi glæder os til at komme i gang igen og til at se børnenes glade ansigter. Efter sommerferien starter vi således:

 

Efterårets lørdage: 21. august – 28. august – 4. september – 11. september – 18. september – 25. september – 2. oktober – 9. oktober – 30. oktober.

 

Lørdagens tidsplan:

9.30 – 10.15 lektion

10.15 – 10.30 pause (evt. med lidt aktivitet ved lærerteamet)

10.30 – 11.15 lektion

11.15 – 11.30 pause/slik

11.30 – 12.00 børnemesse

 

Hold 2: Dorits hold, efterår med skriftemål. Kommunion lørdag 6. november kl. 10. Fortsætter med undervisning i foråret 2022, fra lørdag 15. januar 2022

 

Hold 3: Krystynas hold, efterår. Kommunion lørdag 6. november kl. 12. Hermed slut.

 

Hold 1: Virginias nye hold, begynder lørdag 15. januar 2022 (i alt ½ års undervisning incl. 1. skriftemål)

 

Hold 4: Firmander (12 - 14 år) - de som gerne vil modtage firmelsens Sakramente til foråret - dato: lørdag den 21. maj 2022, kl. 15. - møder sammen med de øvrige unge, lørdag den 21. august kl. 9.30, til undervisning af Claus.

 

Følg med på vores hjemmeside under ”børneundervisning”, og mød frem den første af lørdagene! (den 21. august kl. 9.30)

(skrevet den 20. april 2021 + 10. juli 2021, og 6. august 2021)