Sankt Vilhelms Kirke, Hillerød

 

Kære alle,

Hermed en ”lille” hilsen fra menighedsrådet, for at fortælle hvad der sker i menigheden, i menighedsrådet og ikke mindst om rådets mange planer.

Som omtalt ved kirkekaffen, søndag d. 14. august, så ser vores økonomi og budget fornuftigt ud. Det holder sig inden for det vi gerne vil have, og der er ikke de store udsving. Dog har der, som forventet, været en del ekstra udgifter, idet vi jo har fået ny sognepræst, samtidig med at der både skulle renoveres bolig samt indrettes et nyt sognekontor. Derudover har menigheden også skullet betale en del af p. Jans bil, som han jo bestemt ikke kan undvære.

Vi må desværre påregne nogle ekstra udgifter til vedligeholdelse, herunder til en række renovationsprojekter — man kan læse mere om disse projekter lige her længere nede - samt om hvordan man kan støtte dem økonomisk. Lørdag den 26. november skal vi igen have julemarked. Det har, af gode grunde, været sat på pause de sidste par år.

 

Julemarkedet giver en rigtig god ekstra indtægt til vores menighed. planlægningsgruppen vil snart holde møde og derefter informere og indkalde alle interesserede hjælpere til et fælles møde. Vi glæder os allerede. Som vi alle ved, har vores sognepræst nok at se til med to sogne og Den kirkelige domstol, fejring af esser i andre kirker, når der er behov, samt mange andre ting der skal klares i vore menigheder. Derfor vil vi gerne aflaste sognepræsten ved at lave en ”Besøgstjeneste”, så de medlemmer af menigheden der har tid og overskud til det, kan melde sig som besøgsven, til at besøge de personer fra menigheden, der, på grund af alder eller sygdom, ikke har mulighed for at komme i kirke om søndagen. Det kan også være tilbud om, at blive kørt i kirke eller blot at komme på besøg og hygge. Samtidig kan vi så finde ud af, om der er brug for, at præsten kommer på besøg, til skriftemål, den hellige kommunion, de syges salvelse eller andet. Vi vil lige holde et lille planlægningsmøde, så vi kan finde ud af, hvordan vi skal gribe det an. Læs mere om dette projekt på side 8 her i sognebladet.

I efteråret, omkring starten af november, planlægger vi at der bliver fejret en messe for de syge, med de syges salvelse, hvilket af praktiske årsager vil komme til at foregå i Helsingør, hvor der er bedre tilgængelighed for folk som er dårligt gående eller i kørestol. Mere information om dette vil blive meddelt.

Vi vil også forsøge at arrangere en bustur til Roskilde domkirke, med rundvisning,

frokost mm. Men det skal lige undersøges hvad koster og om det er muligt. Dette vil I høre nærmere om, når vi får undersøgt hvornår det kan lade sig gøre (turen afholdes i dag 13. Oktober 2022).

De bedste hilsener og et godt efterår til alle fra menighedsrådsformanden!

Claus Bønnelycke

 

 

 

STØT VORES RENOVERINGSPROJEKTER

Kirken den er et gammelt hus, som vi lystigt synger i én af vores gode gamle danske salmer, og selvom menigheden kun har haft til huse i godt 40 års tid i Møllestræde, så har vores kirke dog løbende brug for vedligehold. For tiden er der således flere skader som for alvor presser sig på, og som kræver en snarlig udbedring.

I menighedsrådet har vi derfor udpeget følgende tre renoveringsprojekter, som vi hjertens gerne vil have realiseret så snart som overhovedet muligt:

 

1) Varmtvandsbeholderen i kælderen lækker vand og skal skiftes inden vinteren sætter ind, fordi indtil den er skiftet har vi ikke varmt vand til f.eks. håndvask.

 

2) Gulvristene i kirken trænger til at blive skiftet. Et sted især, nær Marialysene, har vi måttet lave en nødreparation ved at lægge en plade over den ødelagte rist. De er alle sammen snart 40 år gamle, og visse steder er de lettere vakkelvorne.

 

3) Bænkene ude foran kirken trænger også til en kærlig hånd da nogle af rælamellerne visse steder enten er brækket eller porøse efter at have været udsat for elementerne gennem mange årtier. Vi vil derfor renovere alle tre bænke. Projekterne forventes samlet set at løbe op i ca. 60-65.000 kr., og det er ikke penge vi har i budgettet, så derfor laver vi nu en særskilt indsamling til disse projekter.

Vi har fået en aftale med bispekontoret om, at menighedens medlemmer kan bidrage økonomisk ved at indbetale til en bestemt konto. Vi beholder alle pengene til disse projekter, og samtidig kan man få skattefradrag for sit bidrag til projekterne.

 

Hvis du vil støtte disse projekter, så skal du gøre følgende:

Pengene skal overføres til reg.nr. 4183 — kontonr. 0005001471.

VIGTIGT...!—Overførslen skal mærkes ”Indsamling 1068”, for ellers får vi ikke pengene, og hvis man ønsker skattefradrag, skal man huske at inkludere sit CPR-nr. i beskeden i forbindelse med selve overførslen.

 

Hvis man gerne vil støtte projekterne, men ikke ønsker at lave en bankoverførsel, så kan man også bidrage kontant — kontakt da sognepræsten eller menighedsrådsformanden. Man kan dog ikke få skattefradrag ved kontante bidrag til projekterne.